หามาขายเลยให้ราคาสูง ธนบัตร 10 บาท และ เหรียญ 1 บาท รับซื้อราคาสูง

หามาขายเลยให้ราคาสูง ธนบัตร 10 บาท และ เหรียญ 1 บาท รับซื้อราคาสูง

ค้นเงิในคลังได้เลย สำหรับใครที่มี เงินเก็บแแบบนี้ นำขาขายต่อได้ราคาดีมาก..ขอบอก

ล่ าสุ ดเพจ รับซื้อแบ งค์เก่า เหรีย ญเก่า เหล้ าเก่ า ของสะสมทุกชนิดร าค าดี BY เฮี ยอานนท์ ประก าศรับซื้อ

ธนบัตร 10 บ าท และเหรียญ 1 บ าท ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษไว้คือ สำหรับ ธนบัตร 10 บ าท แบบ 12 พิมพ์ตลก เลขบนกับเลขล่ างไม่เหมือนกัน

ดังนั้นแบบนี้มีร าค าสูงถึง 5000 บ าท และเหรียญ 1 บ า ท หัว หัว ก้อย ก้อย แบบนี้มี ร าค าสูงถึง 1000 บ าท

BY เฮี ยอานนท์ ขอบคุณ รับซื้อแบงค์เก่า เหรียญเก่า เหล้าเก่า ของสะสมทุกชนิดร าค าดี BY เฮี ยอานนท์

ขอบคุณที่มา…

siam street