คุณว่าเสือตัวไหนสง่าที่สุด จะ บ่งบอกว่าโชคคุณ จะเข้าตอนไหน?

คุณว่าเสือตัวไหนสง่าที่สุด จะ บ่งบอกว่าโชคคุณ จะเข้าตอนไหน?

เลือกตัว 1

อีก 3 ปี การพัฒนาด้านทรั พย ากรมนุษย์ของคุณถือว่าไม่เ ล ว ฉะนั้นอีก 3 ปีข้ างหน้า

คุณควรที่จะรีบพัฒนาการบุคลิกภาพด้านความสัมพันธ์ ความเป็นมิตรเป็นสำคัญ เพราะว่าอีก 3 ปี

หลังจากนั้นโช คดีก็จะมาถึง เมื่อถึงเวลานั้นคุณต้องคว้าโอกาสให้ดี เช่น การซื้อรถ ซื้อบ้ าน

อย่ าคิดว่าเป็นไปไม่ได้อย่ าให้โอกาสนี้พลาดไปละ

เลือกตัว 2

อีก 5 ปี ก่อนอื่นคุณควรเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของคุณ นั้นคือการชอบจินตนาการคิดไป

ในทางที่ไม่ดีโช คของคุณส่วนมากจะเกี่ยวกับความรัก เพราะฉะนั้นขอเพียงแค่คุณเปลี่ยน

นิสัยที่บอกมาข้างต้นคู่ชีวิตของคุณในอนาคตก็จะปรากฏ เมื่อคุณได้อยู่กับเขาคนนั้น

ก็จะทำให้สามารถเอาชนะนิสัยที่ไม่ดีให้ออกไปจากตัวคุณ

เลือกตัว 3

อีก 6 เดือน หลังจากที่ผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์สะสมมามากมาย

ทำให้คุณกลายเป็นคนมีคุณภาพคุณเป็นคนมีน้ำใจ รู้จักปรับตัวและเอาใจใส่ผู้อื่น

ยื่นมือช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นแล้วโช ค หรือพรของคุณจะมาถึงในเร็ว ๆ นี้

โปรดอดทนรอหน่อย

เลือกตัว 4

อีก 1 ปี จริงๆแล้ว คุณเป็นคนมีโ ชคลาภมากมาย แต่เพียงว่ามันยังมาไม่ถึง

ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณก็ดีกว่าคนอื่นสิ่งที่คุณขาดคือ การรู้จักที่จะขอบพระคุณ และกตัญญู

หลายโช คลาภจะมาถึงโดยไม่ทันตั้งตัวหรือบ างครั้งอาจจะมาแล้วแต่คุณไม่ไขว่คว้าเอง

ไม่นานมันก็จะออกห่างและจากคุณไป

ขอบคุณที่มา…

verry smilejung