ท่านที่เกิด 4 วันนี้ โชคใหญ่ถามหา ดวงดีมากจริงๆ

ท่านที่เกิด 4 วันนี้ โชคใหญ่ถามหา ดวงดีมากจริงๆ

คนวันพุธ โชคดี ดวงทยาน

คนที่เกิ ดในวันพุธมักจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี เป็นคนที่ชอบติดต่อเจรจามีวาทศิลป์ในการพูดการจา ทำให้คนทั่วไปนั้นสามารถยอมรับในคำพูดของตัวเองได้

เหมาะสำหรับการทำมาค้าขาย การติดต่อเจรจาธุรกิจ คนเกิ ดวันพุธด วงของคุณเหมาะกับการมีงานมีการเป็นของตัวเองไม่เหมาะกับการรับงานราชการ ด วงชะตาของคุณถึงแม้ว่า

จะเหนื่อยและลำบากมามากกว่า 4 ปีก็ตามแต่ถึงกระนั้นสิ่งเหล่านี้กำลังจะหายไป หากคนนั้นเป็นผู้ที่สะสมความดี เป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

ต่อจากนี้ไปขอให้คุณไปถวายน้ำมันตะเกียง ถวายน้ำให้กับพระภิกษุสงม์ช่วยเหลือสังคมแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอน พญานาคจะให้ โ ช ค

พญานาคจะให้เงิน ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความเชือและความศรัทธาของตัวคุณเองเท่านั้นเก็บ๑วงนี้ของตัวเองไว้ ขอให้พญานาดให้ โ ช ค นำพาความเจริญมาให้ในเร็ววัน

ความลำบากจงหายไป

บุญหนุนนำคนวันเสาร์

คนที่เกิ ดในวันเสาร์มักจะมีชะตาที่เข้มแข็ง เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรคแม้ว่าจะยากลำบากมามากมายก็ตาม จะเห็นได้ว่าคนที่เกิดในวันเสาร์คู่ชีวิตของคุณนั้น

ลำบากมามากกว่า 4ปีแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้และไม่หลีกหนีอุปสรรคปัญหาใดๆชีวิตของคุณแ ค่นี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นคนที่มีความอดทน อดกลั้น และในขณะเดียวกัน

จะต้องเป็นคนที่สร้างคุณงามความดีให้กับสังคมและคนที่เขาตกทุกข์ได้ย ก ด วงคนนั้นมักจะเป็นด วงที่ทำคุณกับคนไม่ขึ้น จะต้องอาศัย

เวลาเท่านั้นสิ่งใดที่คุณทำดีอยู่แล้วก็ขอให้ทำดีต่อไปตลอด 7วันต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะดีได้ จะมีหลวงปู่พญานาดคอยช่วยคอยชี้แนะ คอยเป็นสัมผัสที่ 6 ขอให้คุณเชื่อ

และตั้งมั่นในสิ่งที่คุณกำลังจะทำ ขอให้ชีวิตที่ดีจงสถิตย์อยู่ที่คุณ เก็บด วงนี้ของตัวเองไว้ขอให้พญานาดให้ โ ช ค นำพาความเจริญมาให้ในเร็ววัน ความลำบากจงหายไป

คนที่เกิดในวันศุกร์ บารมีปกป้องคุ้มครองให้มีโชค

มาเพื่อจะเป็นคนที่มี โชค ชะ ตาดีเกี่ยวกับการทำงานเป็นคนที่ลำบากมาตั้งแต่ เด็ก ทำอะไรมักจะไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจของคน

อื่นมาตลอด แต่ทว่าชีวิตของคนกำลังจะเปลี่ยน แปลงไป บุญเก่าจะหนุนนำทำให้คุณในตอนนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงทางหน้าที่การงานและ

การเงินเป็น โชค ชะตาที่ดีกว่าเดิม หากชีวิตของคุณรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินรู้สึกว่าตลอด 4 ปีที่ผ่านมานี้ไม่มีอะไรดีเลย อย่าลืมที่จะไปช่วยเหลือ คนอื่น

อย่าลืมที่จะเข้าวัดทำบุญบ้างทำในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ ยนผันไปตลอดกาล หากใครมีความ เชือเกี่ยวกับ

การช่วยเหลือผู้อื่นจงทำตามวิธีนี้เชื่อเถอะว่าสิ่งใดที่เราทำดีมันจะส่งผลให้ชีวิตของ เราดีอย่างแน่ อีกทั้งในช่วงนี้ด วงของหลวงปู่

กำลังจะให้ โชค จะให้ โชค ให้ลาภกับผู้ที่ทำความดี คอยช่วยเหลือสังคม คอยช่วยเหลือคนที่ต กทุ กข์ได้ยก เตรียมตัวรับ โชค รับลาภในช่วงเร็ววันนี้ได้อย่างแน่นอน

เก็บด วงนี้ของตัวเองไว้ให้ โชค นำพาความเจริญมาให้ในเร็ววัน ความลำบากจงหายไป

เกิดอาทิตย์ ดวงดีมีโชคใหญ่

คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นมักจะเป็นคนที่มีบุญวา สนาดี มักจะมี โ ช ค ชะตาดีกว่าผู้อื่นเป็นคนที่มียศฐาบรรดาศักดิ์ มีบริวารและทรัพย์มาก แต่ทว่าชีวิตของคุณบางคนอาจจะเจอ

กับ โชค ชะตาและอุปสรรดมามากมายคนที่เหนื่อยล้และอดทนกับการทำงานมาตลอด 4 ปีต่อจากนี้พญานาคจะให้ โ ช ค คนดีจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟจะไม่ไหม้

ชีวิตจะดีขึ้นอย่างถึงที่สุดอย่าลืมที่จะสวดมนต์ภาวนาอย่าลืมที่จะสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองและสังคมหากทำได้ภายใน 7วันชีวิตของคุณจะเปลี่ยนอย่างแน่นอน

เก็บ๑วงนี้ของตัวเองไว้ให้ โ ช ค นำพาความเจริญมาให้ในเร็ววัน ความลำบากจงหายไป

*เป็น ควา มเชื่อ ส่วน บุคคล โป รดใช้วิจ รณญาณในกา รอ่าน*

ขอบคุณที่มา…

f a s h i o n f u n s