คุณยื่นมือออกมา แบบไหน บอกอะไรได้หลายอย่าง

คุณยื่นมือออกมา แบบไหน บอกอะไรได้หลายอย่าง

คุณเคยสังเกตุตัวเองหรือไม่ ….วันนี้เรามีเกมสนุกๆ มาให้ทุกๆ คนได้ลองเล่นกันเหมือนทุกวัน โดยวันนี้จะพาคุณนั้นยืนมือของคุณออ กมา

และดูว่ามีลักษณะคล้ายกับภาพใดมากที่สุด และเมื่อเลือ กภาพได้แล้ว ไปอ่ า นคำทำนายพร้อมๆ กันค่ะคนเราทุกคนล้วนมีเอ กลักษณ์เป็นของตัวเองกันทั้งนั้น

ไม่ว่าจะเป็นท่าทาง คำพูดคำจา รูปร่างหน้าต า ลักษณะท่าทางที่เราแสดงออ กมานั้นล้วนมีผลทำให้พฤติก ร ร มของแต่ละคนมีลักษณะนิสัยแตกต่างกันไป

ในวันนี้เราได้มีเกมทายนิสัยจากปฏิกิริย าแรก เป็นท่าทางการยื่นมือของคุณ สิ่งนี้มันสามารถบอ กลักษณะของคุณได้

1 คว่ำมือ นิ้วมือติดกัน

คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะต า ชอบแสดงออ กว่าตัวเองเป็นคนที่แข็งแกร่ง ชอบเผชิญความทุ ก ข์ย ากด้วยตัวคุณเอง

ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดและไม่ชอบขอร้องให้ใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ คุณรักศักดิ์ศรีที่สุด ไม่คิดยอมแพ้ต่อโชคชะต าที่ตัวเองมี

เป็นคนจริงใจรักเพื่อนแต่ไม่ชอบที่จะแสดงออ กในเวลาที่คุณมีปัญหาเพื่อนๆ จะรีบเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณ คุณเป็นคนที่มีสองบุคลิก

ต่อหน้ากับคนแปลกหน้าคุณทำตัวเงียบสุขุม แต่สำหรับคนที่คุณสนิทและรู้จักกันดีคนมักจะเฮฮาอยู่ตลอ ดเวลา

2 คว่ำมือ นิ้วมืออ้าออ ก

คุณเป็นคนไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นคนที่กังวลเกี่ยวกับความคิดของตัวเองเพราะกลัวว่าผลที่ออ กมาจะมีดีอย่ างที่คิดไว้

ทำให้บ่อยครั้งคุณจำเป็นต้องกดดันตัวเองเพื่อปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นอยู่เสมอคุณเป็นคนที่ปฏิเสธคนอื่นไม่ค่อยเป็น เป็นคนที่ชอบจดจำ

ในเรื่องที่ส่ งผลต่อความรู้สึกต่อคุณ คุณมักเป็นคนที่ลืมย ากและตัวคุณชอบโดนคนอื่นทำร้ า ยได้ง่าย บางทีคุณข า ดความคิด

และคุณเป็นคนที่ไม่ชอบในการอธิบาย หากใครที่เข้าใจคุณผิ ดก็ไม่พย าย ามที่จะแก้ตัว

3 หงายมือ นิ้วมือติดกัน

คนคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มีความตรงไปตรงมาอยู่เสมอ สามารถแบ่งแยกความรักและความเ ก ลี ย ดชังได้อย่ างชัดเจน

แสดงออ กทั้งท่าทางและสีหน้า คุณเป็นคนที่ไม่มีความลับกับเพื่อนฝูง และมีการเปิดเผยนิสัยที่แท้จริงออ กมาให้คนอื่นได้รับรู้

เป็นคนจริงใจรักเพื่อนแบบเต็มร้อย ชอบลืมสิ่งที่คนอื่นทำให้คุณเสียใจได้ง่ายๆ เป็นคนที่เรียบง่าย ใช้ชีวิตอยู่กับความเรียบง่าย

ไม่ชอบในการตัดสินใจ แต่ในบางทีคนรอบข้างคุณก็มองคุณว่าคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวบ้าง

4 หงายมือ นิ้วมืออ้าออ ก

จริงๆ แล้วคุณค่อนข้างเป็นคนที่อ่อนไหวง่าย ไวต่อความรู้สึก และแอบชอบคิดใคร่ครวญปัญหาของคนอื่นเสมือนว่าเป็นเรื่องของตัวเอง

คุณเป็นคนที่กลัวความสูญเสียค่อนข้างสูง ทำให้มีคนเป็นห่วงและแคร์ความรู้สึกของคนค่อนข้างมากภายนอ กของคุณดูเป็นคนที่ร่าเริง

มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวอยู่ตลอ ดเวลา แต่ในใจของคุณมีความละเอียดอ่อน อ่อนไหวง่าย คุณกลัวความโดดเดี่ยว ไม่ชอบอยู่คนเดียว

คุณชอบใช้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มของคุณปกปิดความเศร้า คุณเ ก ลี ย ดการแย่งชิงและไม่ชอบการโกหกอย่ างมาก

•• เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจรณญาณในการอ่าน•••

ขอขอบคุณที่มา…

ท า ย นิ สั ย