เตือนจากกรมอุตุฯ 3 ภาค 12 – 16 ก.ค. ระวังอั นต รายจากฝนตกหนัก

เตือนจากกรมอุตุฯ 3 ภาค 12 – 16 ก.ค. ระวังอั นต รายจากฝนตกหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนช่วงวันที่ 10 11 ก.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

และประเทศไทยมีกำลังอ่อนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย ส่วนภาคใต้ยังคงมีต่อเนื่อง

และมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องมีลมตะวันออก ในระดับสูงพัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 12 16 ก.ค. 63

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกลังแรงขึ้นเล็กน้อย

ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 12 16 ก.ค. 63 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันต รา ยจากฝ นตกหนัก

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

โดยมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำ สุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 10 11 ก.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วน

ในช่วงวันที่ 12 16 ก.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด

25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ขอบคุณที่มา…

ก ร ม อุ ตุ ฯ