ข้อดีของการมีเงินเก็บ แล้วจะพูดว่า..รู้งี้เก็บนานแล้ว

ข้อดีของการมีเงินเก็บ แล้วจะพูดว่า..รู้งี้เก็บนานแล้ว

วั น นี้ เรามี บทความ ข้ อดี 12 ข้ อของการรู้จักเก็บเงิน รู้แล้วรีบไปเก็บเงินเพื่ออนาคตของคุณ ไปดูกันเลยว่าการออมเงินตั้งแต่ที่อายุยังน้อยนั้น

จะมีความสุขมากแค่ไหนกัน การออม คือ รายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึ่งเหลืออยู่ ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอยออ กไปนี้เรียกว่า

เงินออม Incomes-Expenses=Savings โดยทั่วไป การออม จะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีรายได้มากกว่าการจ่ายของเขา ทางที่จะเพิ่มเงินออมให้แก่

บุคคล อาจทำได้โดย การพย าย ามหาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นด้วยการทำงาน มากขึ้น ใช้เวลาว่างในการหารายได้พิเศษ หรือ การปรับปรุงงาน

ที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพมีรายได้สูงขึ้น เป็นต้น นอ กจากนั้น การลดรายจ่าย ลงด้วยการรู้จักใช้จ่าย เท่าที่จำเป็น และเหมาะสมก็จะทำให้มีการออมเกิดขึ้นได้เหมือน

ความสำคัญของเงินออม

เงินออมเป็นปัจจัยที่จะทำให้เป้าหมายซึ่งบุคคลกำหนดไว้ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์ เช่น กำหนดเป้าหมายไว้ว่า จะต้องมีบ้าน เป็นของตนเองในอนาคตให้ได้

เงินออมจะเป็นปัจจัย สำคัญที่กำหนดเป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงขึ้น มาได้ นอ กจากนี้เงินออม ยังใช้สำหรับแก้ไขปัญหา ความเดือ ดร้อนทางการเงิน

ที่อาจเกิดขึ้นอย่ างคาดไม่ถึงของบุคคลได้ด้วย ดังนั้นบุคคลจึง ควรมีการออม อย่ างสม่ำเสมอในชีวิต การออมเงินอาจจะเป็นเรื่องที่หล า ยคน มองข้าม หรือไม่มีในความคิด

เพราะเงินที่หามาได้ ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงินเก่ง จนไม่มีเงินเหลือเก็บก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิน แต่หากศึกษาข้ อดี ของการมีเงินออม อาจจะทำให้เปลี่ยน วิธีคิดและเริ่มเก็บเงินเริ่มออมเงิน

การออมเงินเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง เพราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้ ตัวอย่ างข้ อดีของการมีเงินออมมีเงินเก็บ ข้ อดีของการมีเงินออมนั้น

มีมากหากยังไม่เริ่มการออมเงินบางที เหตุผลดี ๆ สักข้ ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้คุณก็เป็นได้

1 เงินออมมีประโยชน์มากย ามเกิดวิกฤติ

เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

2 เงินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงินออมมีเงินเก็บ ก็จะไม่เครียดหน้านิ่วคิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเงิน ที่ไม่พอใช้เมื่อมีเงินออม ก็จะมีความสุขมากขึ้น

3 มีเงินออมจะทำอะไรก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออมก็ไม่ต้องเหนือย ในการทำงาน มาก นักมีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงาน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้นอย ากทำอะไร ก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

4 มีเงินออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้ เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็เ จ็ บ ป่ ว ยมีหล า ยโ ร ค ห ากมีเงินออมืก็จะไม่ลำบาก

ลูกหลานืแต่เรื่องนี้ อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้หากลูกหลานนิสัย ไม่ดีพย าย ามแย่งสมบัติ

5 มีเงินออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออมไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมาก แล้วแต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น

ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

6 เก็บเงินออมไว้เผื่อ การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ท รั พ ย์สินต่างๆ บ้านรถ เครื่องมือมีโอ กาสชำรุดเสียห า ยต ามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเงินออมไว้ เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

7 เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ างต้องล้มห า ย ต า ย จากเช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัว รับมืออย่ างบรรดา

หนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ ทำงานแทน มนุษย์ ก็จะมีโอ กาสตกงาน แน่นอน ดังนั้นต้องออมเงินไว้

8 เงินออมมีส่วนช่วยประเทศช าติ

การเก็บเงินออมไว้ ในธนาคารเพื่อให้มีการกู้เงินไปลงทุนต่าง ๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือ ประเทศช าติ ทางอ้ออมฟังดูดีมากจริงๆ

9 มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดี

ย ามเดือ ดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราว เคราะห์สลับกันไป

10 เงินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปลงทุนอย่ างการซื้ อหุ้นแล้ว ได้เงินปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้น ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้ อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้ า น

ก็จะมีรายได้จากเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอ ต่อ การใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ

11 เงินออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีเงินออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้ เงินเพื่อซื้ อบ้านที่ดิน

12 เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้ อข้าวของเครื่องใช้ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวิต หากมีเงินออมชีวิต ก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

ข้ อดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์ กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงินออมไว้

ใช้จ่ายเพราะทุกวันนี้ อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเอง ที่จะสามารถพึ่งพาได้

ขอขอบคุณที่มา…

ยื น ยิ้ ม , si te s .go o g l e