ขอขมาเจ้าที่กลางแจ้ง ทำแล้วสบายใจ ชีวิตดี

ขอขมาเจ้าที่กลางแจ้ง ทำแล้วสบายใจ ชีวิตดี

วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคย เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากวันนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ที่ทำกันมานานกับการขอขมากับสิ่งที่มองไม่เห็น หรือ ขมากลางแจ้งนั้นเอง ซึ่งเล่ากันว่า

ขอขมาในเรื่องที่เราพลาดไป โดยไม่ตั้งตัว หรือ ไม่รู้ตัว

จะทำให้ชีวิตดีขึ้น เช่นเดียวกันกับสาวท่านนี้ ที่ได้ทำตามความเชื่อของตนเอง และปรากฎว่า …

ชีวิตดีขึ้นจริง เรียกได้ว่าเห็นผລทันตา โดยเธอได้บอกวิธีและขั้นตอนดังนี้

จุดธูป 36 ดอกไหว้กลางแจ้ง

ข้าพเจ้า…………………………

ขอขมา อโหสิกรรม เทพยดาทั้งหลาย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

– wีบ้ า นwีเรือน

– เจ้าที่เจ้าทาง

– พระแม่ธ รณี

– พระ แม่คงคา

-ที่ข้าพเจ้าอา ศัยและยืนอยู่ นี้

ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ขอสิ่ง ศัก ดิ์สิท ธิ์ ทั้งหลายอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด

และช่วยเปิดทางในการดำรงชีวิตของข้าพเจ้ามั่งมี มั่งคั่งเงินทอง และขอให้มีโชค มีลาภ ค้าขๅยดี มีเงินจักทำการสิ่งใดก้อขอให้ประสบแต่ความสำเร็จ

ขอให้ลูกมีอำนาจ วาสนา บารมี มีแต่คนยำเกรง ไปยุในที่แห่งไหนก้อขอให้เป็นที่รักของผู้คนศัตรูที่คิดร้ายขอให้แพ้ภัยตัวเองในเร็ววัน

ใครที่คิดไม่ดีขอให้สิ่งนั้นย้อนกลับไปหาตัวเขาเอง คนที่กำลังใส่ร้ายป้ายสีขอให้กรรมจากปากเขานั้นทำลายตัวเขาเองด้วยเถอะ สาธุ

ตั้งนะโม 3 จบ ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ (พระคาถาพยายม ประชุมกับ พระอินทร์

พระพรหมให้มีคาถาบทนี้ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบาก) ให้บอ กต่ อ อย่าหวง อย่าเอาแต่ตัวเองรอดนะ คนที่กำ ลังทุ กข์ยาก

เมื่อได้เห็นได้อ่านคาถาบทนี้ เขาจะได้ บรรเทาเบาบาง ชีวิตดีขึ้นตามลำดับ

ประสบการณ์บอกแล้วว่า ทำแล้วดีขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วย ที่พึ่งทางใจ ลองทำดูได้นะคะ

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจา รณญาณ ในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

ด ญ. พิ ง ค์ ​