ลองขอ ท่าน หากชีวิตติ ดขัด เเล้วชี วิตจะดีขึ้น

ลองขอ ท่าน หากชีวิตติ ดขัด เเล้วชี วิตจะดีขึ้น

คนไทยทราบกันดีว่า หากท่านมีหนี้สินล้นพ้นตัว อยากปลดหนี้ ต้องลองขอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับการบนหรือขอเพื่อให้หลุดจากภาระห นี้สิน

นั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับความนิยมมากที่สุดเพื่อให้พาชีวิตครอบครัวอยู่รอด คือ การพึ่งสิ่งศัก ดิ์ สิทธิ์ โดยเฉพาะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วงเวียนใหญ่ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น เชื่อว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือ ในเรื่องของหนี้สินได้ เพราะในอดีตนั้น เคยเป็นหนี้เป็นสิน ประเทศจีน จึงทำให้พระองค์

เข้าใจหัวอกของคนเป็นหนี้นั่นเองโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพ ระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่า เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พระองค์ไม่เพียง

จะได้รับการเทิดทูน อย่างสูงจากชนชาวไทยในฐานะพระมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้u พระองค์ยังเป็นที่ พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมา ด้วยความเชื่อว่า…

บารมีแห่งพระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการค้าขาย การเรียนการงานหนี้สินจากการค้าขายนอกจากนี้แล้วผู้ไปบนบาน ยังสามารถขอให้ท่าน

ช่วยเรื่องค้าขายการเรียนการงานอีกด้วยสำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป 16 ดอก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิและหลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน

ตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการนำอาหารคาวหวาน มาถวายท่านการถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ทรงคอยปกป้องรักษาแผ่นดินให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ และมีชัยชนะเหนืออริราชศัตร ที่ต้องเตรียมมี

1. เครื่องถวาย แก้บน โปรดดาบไทย ครั้งละ 2 เล่ม และปืนใหญ่จำลอง

2. ดอกไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์

3. น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่น

4. โปรดเสียงประทัด และเสียงปืน

5. ผู้มีความซื่อสัตย์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ตลอดจน ผู้ที่เป็นนักรบรั้วของชาติ

6. พระกระยาหารที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบไทยง่าย และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลาย เช่น เครื่องของแห้งต่าง

7. ผลไม้ไทยและจีน เครื่องเซ่นไหว้ แบบจีนเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หัวหมูบายศรี และซาแซ

8. แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน

เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ เมื่อจะขอพระบารมี ต้องจุดธูป 16 ดอก กลางแจ้งแล้ว

กราบขอพระราชทานพระบารมี ตามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช ให้ นะโม 3 จบ

อาราธนา ดวง พระวิญญาณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง

สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง พระคาถา ให้โชคลาภ

นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่

••เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจรณญาณในการอ่าน••

ขอบคุณที่มา…

d e e j u n g l i f e