ผู้ที่เกิด 3 วั นนี้ สิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิต จะหมดเคร าะห์ หมดภัย

ผู้ที่เกิด 3 วั นนี้ สิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิต จะหมดเคร าะห์ หมดภัย ดวงดีคน ‘วันเสาร์’ ชะตาคนที่เกิดในวันเสาร์ เรียกได้ว่าจังหวะชีวิตในช่วงนี้ กำลังเรียกร้องหา ‘เงินหาทองเข้ามา’ปัญหาที่เกิดนั้น อาจจะเกิดขึ้นจากตัวบุคคลอื่น แต่ถ้าหากคิดดูดีๆ แล้วมีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยคุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแนะนำเลยนะคนที่เกิด ในวันเสาร์ช่วงนี้ อย่ าพย าย ามโทษคนอื่น ให้โทษตัวเองกอดแล้วคิดดีๆแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ช่วงนี้ชี้ชัดว่าคนที่เกิดในวันเสาร์ในเรื่องของหน้าที่การงาน เจอกับอุปสรรค ปัญหาบ่อย ด้วยอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอ จะทำให้คุณนั้นมีความโชคดี เกิดขึ้นในช่วงชีวิต …

Read More

ผู้ที่เกิด3 วันนี้ โชคใหญ่วิ่งเข้าหา วาสนาเศรษฐี เพ่งเล็ง

ผู้ที่เกิด 4 วันนี้ โชคใหญ่วิ่งเข้าหา วาสนาเศรษฐี เพ่งเล็ง มีกินมีใช้วันอังค าร ผู้ที่เ กิดในวันอังค าร ในช่วงรอบสัปดาห์ เป็นช่วงที่ดี ที่สุด ของเดือน จัดได้ว่ามีอภิมหึมาเกี่ยวกับในเรื่องของโ ชคลางจะได้รับท รัพย์ มากมาย สิ่งที่จะต้องระ มัดระ วังในช่วงก็ คือเรื่องของการทำงาน อาจจะเจอคนอื่นติฉินนินทา แต่ก็ไม่ได้ทำให้คนนั้น มีความเดือดร้อนใจแต่อย่ างใดเรื่องบ างเรื่อง ให้เป็นไปย ามเนื้อผ้าไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องพย …

Read More

คน เกิ ด 3 ปีนั กษั ตรนี้ ชีวิตมีเกณฑ์จะกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้ง

คน เกิ ด 3 ปีนั กษั ตรนี้ ชีวิตมีเกณฑ์จะกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้ง โชคเข้าข้าง ปีขาล ด ว งไม่ค่อ ยดีทำอะไร จะเห นื่อ ย ไม่ค่อ ยประสบความสำเร็จเป็นยุคมืดเป็น ช่วงต กต่ำของชีวิตเลย ก็ว่าได้ แต่บัดนี้ดว งของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นและจะดีต่อเนื่องไปจ นถึงในช่วงกลางปี จะหมดเคร าะห์หมดโศ ก โ …

Read More

เปิดประวัติ วันอาสาฬหบูชา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ

เปิดประวัติ วันอาสาฬหบูชา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ นอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ในปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า …

Read More

ช่วงกลางปี 63 นี้ ผู้ที่เกิดนักษัตรนี้ ร่ำรวย ชีวิตดี เงินเข้ามามาก

ช่วงกลางปี 63 นี้ ผู้ที่เกิดนักษัตรนี้ ร่ำรวย ชีวิตดี เงินเข้ามามาก ปีมะโรง หมดหนี้สินหมดโชคลาภก็วิ่งเข้าหา จะได้โชคก้อนใหญ่โดยไม่ทันตั้งตัว หมั่นทำบุญทำทานผลบุญจะช่วยหนุนนำ๑วงชะตาให้เจอกับสิ่งดี ตลอดไปคนปีมะโรง ในปีนี้จัดได้ว่าเป็นปีที่ดีของคุณมีเกณฑ์วาสนาดีเลิศ กลางเดือนเป็นต้นไปจะเจอคนมีฐานะเข้ามาดูแลคอยช่ว ยเหลือแบ่งเบาภาระหนี้สินประสบความสำเร็จ ชีวิตรุ่งปีขาลหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้ปลดห นี้สินมีบ้านมีรถโชคใหญ่กำลังมาเตรียมตัวไว้ให้พร้อมคนคนปีวอก…เริ่มตั้งแต่ต้นปีท่านจะได้รับข่าวดีเข้ามาในชีวิตแบบหยอยมาเรื่อย จะเข้ามามากมาน้อยอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละท่านที่ทำกันมา บุญเก่านำพาให้รว ย ปีกุน เงินเข้าไม่ข า ดสาย…จากนี้ไปเ รื่ อ งดี กำลังจะเข้ามาให้สบายใจกลางเดือน๑วงชะตาจะค่อยขยับดีขึ้นตามลำดับ มีคนเข้ามาคอยช่ ว …

Read More

ทำ บั ต ร ค น จ นร อ บ ใ หม่

ทำ บั ต ร ค น จ นร อ บ ใ หม่ ถือเป็นข่าวดี..บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรคนจน ที่ทางรั ฐบ าลช่วยเหลือครอบครัวที่ย ากจนซึ่งก่อนหน้ านี้ทาง ครม.ได้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ที่บัตรคนจนอีกคนละ 3,000 บาท ล่าสุดนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง สศค. กล่าวว่า… ในวันที่ …

Read More

ดวงวันเกิดมีเกณฑ์เป็นเศรษฐี มีโชคเกี่ยวกับตัวเลข

ดวงวันเกิดมีเกณฑ์เป็นเศรษฐี มีโชคเกี่ยวกับตัวเลข เกิดวันอังคาร ดวง 7 วันต่อจากนี้ของผู้ที่เกิดในวันอังคาร บอกเลยว่าในช่วงนี้ดวงของคุณนั้นกำลังอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ถึงแม้ว่าในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมาเจอกับวิบากกรรมมามากมายก็ตาม แต่ท้ายที่สุดแล้วดวงก็จะกลับปรับเปลี่ยนไปทางที่ดีเสมอ ในช่วงของวันที่ 30 กันยายนเป็นต้นไป มีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบปุบปับไม่ทันตั้งตัว แต่ในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังเพื่อร่วมงานที่เกาะกินผลประโยชน์ นอกนั้นดวงคุณดีแล้ว ให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอ ดวงโชคลาภกำลังจะถามถึง แนะนำให้ช่วงนี้สวดมนต์ภาวนาก่อนนอน ตัวเลขนำโชคให้เก็บไว้ใต้หมอน แล้วจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีงามในช่วง 3 วัน 7 วันนี้ ในเรื่องของการงานในช่วงสิ้นปีนี้ 100 เปอร์เซ็นจะได้ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น …

Read More

ลำบากมานาน ถึงเวลาประตูโชคเปิด สำหรับผู้ที่เกิด 3 นักษัตรนี้

ลำบากมานาน ถึงเวลาประตูโชคเปิด สำหรับผู้ที่เกิด 3 นักษัตรนี้ ••โชควิ่งเข้าหาปีกุน•• ทำงานอย่ างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา การเ งินชักหน้าไม่ถึงหลังหาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ บ างครั้งถึ งกับ ต้องอ ดมื้อ กินมื้อ เพื่ออ ยู่ให้ถึงสิ้นเดือน แต่ดว งช ะต าของคุณกำลังจะเปลี่ยนไป มีเกณฑ์จะได้ปลดห นี้ปลดสินจากการที่คุณขยัน หาทำมาหากินอย่ างสุจริตซื่อตรง โช คช ะต …

Read More

เกิดวันนี้ ชะตาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ ชะตาชีวิตรุ่ง มีกินมีใช้

เกิดวันนี้ ชะตาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ ชะตาชีวิตรุ่ง มีกินมีใช้ มีกินมีใช้วันอังค าร ผู้ที่เ กิดในวันอังค าร ในช่วงรอบสัปดาห์ เป็นช่วงที่ดี ที่สุด ของเดือน จัดได้ว่ามี อภิมหึมาเกี่ยวกับในเรื่องของโ ชคลางจะได้รับท รัพย์ มากมาย สิ่งที่จะต้องระ มัดระ วัง ในช่วงก็ คือเรื่องของการทำงาน อาจจะเจอคนอื่นติฉินนินทา แต่ก็ไม่ได้ทำให้คนนั้น มีความเดือดร้อนใจแต่อย่ างใดเรื่องบ างเรื่อง ให้เป็นไปย ามเนื้อผ้าไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องพย …

Read More

ใครเก็บเงินไม่อยู่ ดูทางนี้

ใครเก็บเงินไม่อยู่ ดูทางนี้ วันนี้เรามีบทความดีๆมาฝากเพื่อนๆ เกี่ยวกับการเก็บเงินให้อยู่ เรื่องเงินเรื่องทองเป็นของนอกกาย แต่ทุกๆ อย่ างบนโลกใบนี้ต้องใช้เงินทุกอย่ าง และวันนี้คคุณเองเป็นคนที่รู้จักใช้เงินหรือเปล่า หรือเป็นคนที่มีเท่าไรก็ใช้จนหมด วันนี้เรามีบทความ เปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนเก็บเงิน ด้วย 5 วิธี นี้ ไปดูกันเลยว่าคุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนนิสัยเก็บเงินอย่ างไรบ้าง ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนทำงานได้ทุกรูปแบบ เพื่อสนองต่อปัจจัยต่างๆในชีวิต รถก็ต้องมี บ้านก็ต้องผ่อน มือถือก็ต้องเปลี่ยน แฟนก็ต้องเปย์ ถ้าไม่ทำงานจะอะไรมาเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ได้ ทำงานก็มีเงิน พอมีเงินก็อย ากใช้เงิน แล้วเราก็ต้องทำงานต่อไป …

Read More