June 28, 2022

สายบุญควรรู้ วิธีการกรว ดน้ำที่ถูก ให้รับบุ ญมาก

สิ่งที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานในเรื่องของการไหว้พระ การสวดมนต์เข้าวัดเข้าวา สิ่งเหล่านี้เป็นการทำบุญที่เราทำกันอยู่บ่อยๆเพื่อที่

จะทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดเป็นความสงบสุขขึ้น เป็นการสะสมบุญ สะสมความดีที่เราได้ทำการตื่นนอนให้เช้าขึ้นใส่บาตรในเวลาเช้า

ในหลายครั้งที่ได้ใส่บาตรเสร็จก็มักจะลืมในการกรวดน้ำ การกรวดน้ำนี้มือขวาจับอยู่ที่ภาชนะ มือซ้ายช่วยประคองริมนน้ำสะอาดใส่ลง

ไปในภาชนะที่รองรับ แล้วนำไปเทที่โคนต้นไม้ใหญ่ ซึ่งวิธีการแบบนี้เรียกกันว่าการกรวดน้ำ การแผ่บุญกุศลที่เราได้ทำนั้นส่งไปให้กับ

ผู้อื่นที่เราได้ตั้งใจจะทำบุญในครั้งนี้ ส่งผลบุญไปให้ถึง คนโบราณได้มีความเชื่อกันว่า การที่ทำบุญเสร็จและกรวดน้ำตามนั้น

จะเป็นการแผ่บุญกุศลที่เราได้ทำในครั้งนี้ให้กับผู้อื่นที่เราตั้งใจทำบุญไปให้ ให้เขาเหล่านั้นได้รับผลบุญที่เราทำ

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าก ร ร มนายเวรหรือญาติมิตรพี่น้องที่ได้จากไป เมื่อเราตั้งใจทำบุญไปให้ ส่งผลบุญไปให้เขาได้รับบุญ

การกรวดน้ำนี้ก็จะ เป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้รับผลบุญจากการที่เราได้ทำ

ในการกรวดน้ำนั้น หากต้องการที่จะให้ผลบุญส่งไปถึงจิ ต วิ ญ ญ า ณที่เราตั้งใจจะทำไปให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญสูง

ตัวเราเองจะต้องมี วิธีการกรวดน้ำอย่างถูกต้องและถูกวิธี ซึ่งหลายๆคนนั้นจะยังคงทำผิดวิธีกันอยู่ เราได้นำวิธีการกรวดน้ำ

แบบที่ถูกต้องมาฝากกันว่าจะต้องทำอย่างไร การกรวดน้ำนั้นนอกจากเป็นการสร้างบุญให้กับตนเอง ยังเป็นการแบ่งบุญให้

กับเทวดาทั้งหลายประจำตน เพื่อที่จะได้รับผลบุญในครั้งนี้

การกร วดน้ำที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับอานิ สงส์สูงสุด

การกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาทั้งหลาย หากเราทำจะเป็นการดีต่อตัวเรา โดยการกรวดน้ำนั้นจะทำหลังจากที่เราตักบาตร ทำบุญ

หรือเรียกว่าการถวายสังฆทาน ซึ่งจะเป็นตัวเปิดทางช่วยให้ชีวิตของเรานั้นมีความราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆ

บทสวด กรวดน้ำ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ให้ท่อง 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ

สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมารับเป็นทิพย์พยาน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้

กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์ เรื่องที่ทำให้ทุ ก ข์

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด

ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์

ผลบุญดังกล่าวนี้ ได้โปรด กลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

หลังจากการทำบุญใส่บาตร การถวายสังฆทาน การทำบุญต่างๆ อย่าลืมที่จะกรวดน้ำในทุกๆครั้ง เพื่อที่จะเป็นสิ่งที่จะส่งผลบุญ

ไปให้บุคคลที่เราตั้งใจทำบุญให้เขาได้รับผลบุญในครั้งนี้ เราสามารถทำบุญให้กับตัวเราเอง เจ้าก ร ร ม นายเ ว รทั้งหลาย

รวมถึงเหล่าเทวดาประจำตนที่เราตั้งใจจะทำไปให้ ให้ได้รับผลบุญในครั้งนี้ ทำให้ตัวเรานั้นได้รับผลบุญที่ดี กับตัวเราด้วย

•เป็นความ เชื่อส่วน บุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

shar e-si

Leave a Reply

Your email address will not be published.