June 28, 2022

จำคุก 2 ปี 14 เดือน โทษ เปรมชัย คดีเสือดำ

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ในฐานะโฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า

กรณีคดีฆ่าเสือดำของนายเปรมชัย กรรณสูต ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว แม้ว่ามีการแก้ไขพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ.2535 โดยพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแก้ไขเพิ่มเติมปี 2562 ให้ยกเลิกมาตรา 55 ร่วมกันรับไว้ซึ่งซากสัตว์ป่า

แต่ยังคงมีความผิดข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าไว้ในครอบครอง ตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแก้ไขเพิ่มเติมปี 2562

ดังนั้นนายเปรมชัย จำเลยที่ 1 คงจําคุก 2 ปี 14 เดือน นายยงค์ โดดเครือ จำเลยที่ 2 คงจำคุก 2 ปี 17 เดือน นายธานี

จำเลยที่ 4 คงจำคุก 2 ปี 21 เดือน พร้อมให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย 2 ล้านบาท ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์

แต่ให้ปรับแก้ไขดอกเบี้ยให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีนี้เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 อัยการจังหวัดทองผาภูมิ

ยื่นฟ้องนายเปรมชัย นายยงค์ นางนที เรียมแสน และนายธานี เป็นจำเลยที่ 1-4 ในข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง (เสือดำ)

โดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาอื่นๆ อีกหลายข้อหา ต่อมาวันที่ 19 มี.ค.62 ศาลจังหวัดทองผาภูมิพิพากษาจําคุก

นายเปรมชัยคุก 16 เดือน นายยงค์ คุก 13 เดือน นางนที 4 เดือน ปรับ 10,000 บาท รอการลงโทษ 2 ปี

และนายธานี คุก 2 ปี 17 เดือน โดยยกฟ้องจำเลยบางข้อหา โดยเฉพาะนายเปรมชัย ศาลยกฟ้องในข้อหาร่วมกัน

เก็บของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติและข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (เสือดำ) แต่ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุน

ในข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (เสือดำ) แทน ต่อมาวันที่ 24 พ.ค.62 อธิบดีอัยการศาลสูงภาค 7 ยื่น

อุทธรณ์ขอให้ศาลลงโทษจำเลยตามฟ้องของพนักงานอัยการโจทก์ทุกข้อหา จากนั้นวันที่ 12 ธ.ค.62

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยทุกคนตามที่พนักงานอัยการศาลสูงภาค 7 ยื่นอุทธรณ์

โดยจำคุกนายเปรมชัย 2 ปี 14 เดือน จำคุกนายยงค์ 2 ปี 17 เดือน จำคุกนางนที เรียมแสน 1 ปี 8 เดือน

รอการลงโทษให้ตามศาลชั้นต้น และจำคุกนายธานี 2 ปี 21 เดือน หลังจากศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีคำพิพากษาลงโทษ

จำเลยทุกคนตามที่พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว อธิบดีอัยการศาลสูงภาค 7 จึงมีคำสั่งไม่ฎีกา

ครั้งต่อมาวันที่ 31 มี.ค.63 จำเลย 3 ราย ได้แก่ นายเปรมชัย นายยงค์ และนายธานี ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา

และอธิบดีอัยการศาลสูงภาค 7 ได้แก้ฎีกาเรียบร้อยแล้ว จนศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุกจำเลยในวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.