May 23, 2022

สุดอาลัย สมเด็จพ ระมหารั ชมังคลาจารย์ มรณภาพ สงบ สิริอายุ 96 ปี

วันที่ 9 ธ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจเฟซบุ๊ก “โบราณนานมา” โพสต์ข้อความระบุว่า “ขอกราบถวายอาลัย

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

พระอารามหลวง ได้มรณภาพด้วยอาการอย่างสงบ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 สิริอายุ 96 ปี”ปัจจุบัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ)

สิริอายุ 96 ปี พรรษา 76 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มีนามเดิมว่า ช่วง สุดประเสริฐ

เกิดเมื่อวันที่ 26 ส.ค.2468 ที่บ้านเลขที่ 32 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นบุตรชายคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 4 คน

ของนายมิ่งและนางสำเภา สุดประเสริฐ ขณะมีอายุ 7 ขวบ นายมิ่ง ผู้เป็นบิดาถึงแก่กรรม ญาติจึงให้บรรพชาหน้าไฟตามประเพณีพร้อมกับพี่ชาย

หลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว พี่ชายได้ลาสิกขา แต่ท่านยังครองเพศสามเณรอยู่ระยะหนึ่งจึงได้ลาสิกขา หลังจากนั้น ชีวิตเริ่มผูกพันกับวัดในละแวกใกล้บ้าน

คือ วัดสังฆราชาและวัดลาดกระบัง และสำเร็จการศึกษาชั้น ป.4 ของโรงเรียนประชาบาลวัดสังฆราชา

ครั้นอายุ 14 ปี จึงบรรพชาอีกครั้ง เมื่อ วันที่ 1 พ.ค.2482 ที่วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยมี พระครูศีลาภิรัต วัดลาดกระบัง

เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้น มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมและสอบนักธรรม ชั้นตรี-โท ได้ในสำนักศาสนศึกษาวัดสังฆราชา ในระหว่างนั้น

ได้ทราบกิตติคุณของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เกิดความปรารถนาจะเข้ามาศึกษาต่อภายใต้ร่มบารมีธรรมของหลวงพ่อสด

พ.ศ.2484 ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำ โดย พระแจ่ม วัดสังฆราชา เป็นผู้นำมาฝากและได้เข้าอุปสมบท เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2488

ที่พัทธสีมาวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มีพระครูบริหารบรมธาตุ (ป่วน เกสโร) วัดนางชี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)

วัดปากน้ำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ด้วยความขยันและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ท่านจึงสอบได้มาโดยลำดับ เมื่อถึงชั้นสูง หลวงพ่อสดจึงนำไปฝากกับสมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตติโสภโณ)

เพื่อให้ศึกษาในสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม อ่านข่าว : อายุวัฒนมหามงคล 96 ปี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ : มงคลข่าวสด

พ.ศ.2497 หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยค จึงไปรับตัวท่านกลับมาช่วยงานที่วัดปากน้ำ เพื่อสานต่องานและโครงการที่หลวงพ่อริเริ่มไว้

หลังการมรณภาพของหลวงพ่อสด ในเวลาต่อมา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สืบต่อมาจนถึงกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สร้างผลงานอันทรงคุณูปการในหลากหลายด้าน อาทิ งานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ งานด้านการศึกษา

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ เป็นต้น ลำดับงานปกครองสงฆ์ พ.ศ.2500 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2508 เป็นเจ้าคณะภาค 3 พ.ศ.2517

เป็นเจ้าคณะภาค 17 พ.ศ.2528 เป็นเจ้าคณะภาค 7 พ.ศ.2532 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

พ.ศ.2562 เป็นที่ปรึกษามหาเถรสมาคม ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2499 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระศรีวิสุทธิโมลี พ.ศ.2505

เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชเวที พ.ศ.2510 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพวรเวที พ.ศ.2516 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ

ที่พระเทพวรเวที พ.ศ.2530 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่พระธรรมปัญญาบดี

พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

Leave a Reply

Your email address will not be published.