June 22, 2022

เตรียม ตรวจบัญชีทรัพย์สิน เทศบาล-อบต. กว่า 7 หมื่นบัญชี

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

กล่าวถึงผลงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ครบรอบ 3 ปี ตอนหนึ่งว่า

งานการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ ที่เราต้องการสร้างความโปร่งใสของผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องมีความโปร่งใส

มีการกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินพล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า วันนี้เรารู้ว่ากระบวนการตรงนี้เรามีปัญหาล่าช้า

เราพยายามจะเร่งรัดการตรวจสอบทรัพย์สินให้รวดเร็ว และตามบัญญัติของกฎหมาย สิ้นปี 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม เรามีบัญชีที่ตรวจสอบค้างอยู่

กรณีตรวจสอบปกติ 23,404 บัญชี กรณีตรวจสอบยืนยันข้อมูล 1,540 บัญชี กรณีตรวจสอบเชิงลึก 455 บัญชี และในปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้งเทศบาล

และทำให้บัญชีทรัพย์สินในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นมา 10,500 บัญชีสำหรับผู้ที่พ้นตำแหน่ง และเพิ่มอีก 10,500 บัญชี ผู้ที่รับตำแหน่งใหม่ เท่ากับเรามีบัญชี

ของเทศบาล 20,000 กว่าบัญชี

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า และเมื่อวันที่ 28 พ.ย.64 มีการเลือกตั้งอบต.ทั่วประเทศ วันนี้คนที่พ้นตำแหน่งนายกอบต. และรองนายกอบต.

ที่ต้องยื่นบัญชีรวมแล้ว 15,900 บัญชี ส่วนกรณีรับตำแหน่งใหม่ ที่ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรอง (กกต.)รับรอง อีก 15,900 บัญชี

และเมื่อกกต.รับรองแล้วเขาก็มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ภายใน 60 วัน

ดังนั้นเราจะมีบัญชีอบต. กว่า 30,000 บัญชี มีบัญชีเทศบาล 20,000 กว่า ของค้างเก่าอีก 20,000 กว่าบัญชี รวมๆแล้วประมาณ 70,000 กว่าบัญชี

ที่ป.ป.ช.ต้องดำเนินการ

วันนี้ เรามีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน 350 คน ตามเกณฑ์แล้วปีหนึ่ง แต่ละคนจะตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินคนละ 90 บัญชี ดังนั้นตามปกติ 350 คน

จะตรวจสอบได้ 35,000 บัญชี แต่เรามี บัญชีอยู่ในมือที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในปี 2565 กว่า 60,000 ถึง 70,000 บัญชี

คณะกรรมการป.ป.ช. จึงได้ให้มีการวางแผนในการจ้างบุคคลมาช่วยตรวจสอบบัญชีเข้าสู่ระบบ เพราะไม่เช่นนั้น 2 ปีก็ทำไม่เสร็จ ซึ่งในปีงบประมาณ 2566

ตั้งเป้าหมายว่า ต่อไประบบการยื่นบัญชีทรัพย์สินจะเข้าสู่ระบบอิเล็คทรอนิกส์ทั้งหมด เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วขึ้น

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า การยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ใช่เรื่องของการจะไปดำเนินคดีกับคนที่ไม่ยื่น หรือจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สิน จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน

เพราะนโยบายขณะนี้เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน เราต้องการให้ยื่นโดยจะมีการเตือนและแนะนำ ดังจะเห็นได้จากสถิติคดี จงใจไม่ยื่น

หรือจงใจปกปิด นี้ลดลงมาก

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า และต่อไปทางป.ป.ช. จะไปดำเนินการเรื่องร่ำรวยผิดปกติ เรียกคืนทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดิน อย่างปี 64

เรียกคืนมาได้ 655.99 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีเรื่องตรวจสอบร่ำรวยผิดปกติอยู่ 300 กว่าเรื่อง ไต่สวนอยู่ 100 กว่าเรื่อง และถ้าจริงจังในเรื่องนี้

คนก็จะเกรงกลัว และมีความโปร่งใสเกิดขึ้น และเรากำลังแก้กฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 100 เปอร์เซ็นต์ จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งตอนนี้

อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้กฎหมาย

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า และในปีนี้ตนได้มอบหมายให้นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประเมินว่าจะปรับโครงสร้าง

หน่วยงานไต่สวนอย่างไร โดยในปีนี้จะเพิ่มสำนักไต่สวนคดีร่ำรวยผิดปกติขึ้นมา เพราะเป้าหมายคือต้องการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต “ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย”

โดยเชื่อมั่นว่าเราได้เดินมาในทางที่ถูกต้องและแนวโน้มน่าจะมีความหวัง แต่คงจะต้องพิสูจน์กันต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.