May 25, 2022

คืนนี้สวด ก่อนนอนทุกวันเรียกเ งินเรียกทอง เข้าหาทุกท างไม่ขาดสาย

เ ก จิอาจารย์ในเมืองไ ท ยนั้นมีมากมายเลยและค า ถ า บทสวดมนต์ต่างๆ ก็เต็มไปหมด “ห ล ว ง พ่ อ กบ ” ก็เป็นอา จ า ร ย์ดั งที่เป็นที่เลื่อมใสศ รั ท ธ า

ซึ่งท่านนั้นได้ธุดงค์มาปักกรดอยู่ที่ช า ย ป่ าด้านเขาส าลิ ก าช่วงปลายปี พ.ศ. 2430 แต่ก็ไม่มีใครทราบว่าท่านมาจากไหน ซึ่งชาวบ้านพบครั้งแรกท่านห่มจีวรเก่ามากๆ

แบกไม้คานหาบกระบุงเปล่าไว้บน บ่ า 2 ใบ เดิน ผ่ า น มาด้วยสีหน้าเรียบเฉย พอท่านเดินผ่ านชาวบ้านก็ร้องถามว่า “หลวงพ่อจะหาบกระบุงเปล่าไปทำไม”

แล้วหลวงพ่อก็ตอบกลับมาว่า “ก ูห า บ ม าใส่เงินทองโว้ย” จากนั้นท่านก็เดินดุ่มๆ เข้าไปพำนักในวัดเขาสาลิกา สมัยนั้นเป็นวัดร้ า งและเก่ามาก ซึ่งวัดนี้อยู่ที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

หลวงพ่อกบเป็นผู้ ทร ง ศี ลที่มีฌานสมาบัติขั้นสูง ท่านมักจะบำเพ็ญเพียรภาวนาปกติแบบนั่งยองๆ ซึ่งนานติดกัน 7 – 14 วันเลย แบบไม่ลุกไปไหน

ไม่แม้กระทั่งฉั นน้ำ อาหาร ถ่ า ย ห นั ก เ บ า ก็ไม่มีเลย เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่ างมาก ซึ่งท่านสามารถ ถ อ ด จิ ต ออกจากร่ างได้ ทำให้ไม่รู้สึกถึงความหิว

ความเ จ็ บ ป ว ดอะไร ท่านมักจะนั่งยอง ไม่ว่าจะตอนสวดมนต์ก็ตาม รวมถึงการทำกิจวัตรต่างๆ จะทำประจำ และเวลาจำวัตรนั้น ท่านจะอยู่ในท่าตะแคงขวาแบบนั้นเป็นประจำ

ซึ่งจีวรที่นุ่งก็ยังเป็นผืนเก่า ซึ่งก็เก่ามากแล้ว ไม่ห่อจีวร ที่คอจะแขวนลูกกระพรวนเอาไว้ และอยู่เพียงในวันไม่เดินไปไหน และมักจะใช้น้ำช า ต้มเครื่องเทศ เป็นสมุนไพรในการช่วย

รั ก ษ า โ ร คต่างๆ และทำให้ท่านเป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะมีคนเข้ามาให้รั ก ษ าจำนวนมาก ทำให้เห็นว่า หลวงพ่อกบนั้น มีเมตตาสูงมาก

ประวัติหลวงพ่อกบอาจไม่มีบันทึกไว้ชัดเจนนัก แต่ก็เป็นที่น่าถือของชาวบ้านแถวนั้นอย่ างมาก และท่านก็ได้ละสั ง ข า รเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ 2496

หลวงพ่อโอ ภาสี ก็ได้มาที่วัดเพื่อเป็นประธานในงาน เ ผ าส รี ร ะ ของท่าน สมัยนั้นการเดินทาง ย า กลำบากมากๆ ไม่สะดวกสบายเหมือนปัจจุบัน

สวดค า ถ าเรียกเงินทอง หลวงพ่อกบ

“โอม ละ ลวย มหาละ ลวย มะอะ อุ

สิ วัง พร ห ม า จิต ตัง มา นิมา

มา ทอง หนึ่งทอง ทอง สอง ทอง

โ อ ม มหาจินดา เงินทองไหลมา นิมานา”

นี่เป็นบทสวด ที่เรียกเงินทองของหลวงพ่อกับวัดสาลิกา ลพบุรี ทุกคนนำไปสวดกันได้ จะสวดเช้าหรือก่อนนอนตอนไหนก็ตามสะดวกเลย

เป็นค า ถ า ที่หลายคนกำลังต้องการอ ย่ า งแน่นอนค่ะ

•เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

horo scopedaily99

Leave a Reply

Your email address will not be published.