May 17, 2022

สะเทื อนทั้ งโซเชียล ครูสาวโพสใบหย่ า พร้อม ข้อความ…

ครูสาวส วยโพสต์ใบหย่ า พร้อมแค ปชั่น “ฉันเดินตามด้วยความซื่อสัตย์ แต่เขาก็ได้โรยเศ ษแก้วทิ้ งไว้บนพื้น”

โซเชี ยลแห่ให้กำลังใจส นั่น ช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันกำลังเดินอยู่บนถนนเล็ก ที่สองข้างทางเป็นเห ว

ฉันเดินตามคน นึงด้วยความซื่อสั ตย์อย่างไม่มีข้อแม้ตลอดทางฉันเห็นแต่แผ่นหลังของเค้า ฉันก็ตามไปอย่างเชื่อใจ

เขาก็หันมามองฉันเป็นพัก ฉันเองที่เป็นคน ตั ดสินใจมาเลือกมาเดินตามเขา ฉันจึงเดินต่อไปเรื่อย

ฉันจึงเดินต่อไปเรื่อย ระหว่างทางฉันไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ แต่เขาก็ได้โรย “เศ ษแก้วทิ้งไว้บนพื้น” ขณะที่เดินตาม

สะเทือนทั้งโซเชียล ครูสาวโพสใบหย่ า พร้อมข้อความ ฉันไม่เคยระวั งตัวใด เพราะ ตา มองอยู่ที่แผ่นหลังของเค้าด้วย “ความไว้ใจ”

ฉันรู้สึกเจ็ บที่เท้าแล้ว แต่ฉันก็ยังเดินตามต่อ “การขอโทษและการให้อภั ย” เกิ ดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เค้าก็ยังทำอีก

จนในที่สุดพื้นที่เราเดินก็เต็มไปด้วยเศ ษแก้ วชิ้นเล็กมากมายที่คอยทิ่ มตำเท้าฉันอยู่ตลอดทุกก้าวที่เดิน

แน่นอนว่า มันก็มีบางช่วงที่เป็นพื้นดินธรรมดา บางช่วงที่เป็นพื้นหญ้านุ่มบ้าง แต่เดินไปไม่นานก็กลับไปเจอเศ ษแก้วอีก

ที่ตลกคือ “ฉันก็ยังคงทนเดินต่อไปเรื่ อ ย” เพราะคิดเสี ยดายที่อุส่าต์เดินตามมาตั้งนานแล้ว

และด้วยความหวังจากเสียงพูดของเค้าที่ต ะโกนมาเรื่อยว่าเค้าจะหยุดการกร ะทำแบ บนี้แล้ว

สะเทือนทั้งโซเชียล ครูสาวโพสใบหย่ า พร้อมข้อความ ความเจ็ บป วดมันเพิ่มขึ้นมาอีก

เมื่อมีเด็กคนนึงเกิ ดขึ้นมาจากที่เดินด้วยน้ำหนักเราคนเดียวกลายเป็นต้องเดินโดยอุ้มเด็กคนนี้ไว้ที่แขน

เพื่อไม่ให้เค้าโดนเศ ษแก้วไปด้วย เด็กโต ขึ้นทุกวัน น้ำหนักก็มากขึ้นทุกวันตามไปด้วย 8 ปี

แต่ก็ยังคงมีแผ่ นหลังที่คุ้นเคยกับรอยยิ้มจริงใจของเค้าที่เหมือนคอยให้ความหวังว่าเค้ากำลังจะเลิกโรยเศ ษแก้วแล้ว

หรือจะเลี้ยวออกไปอีกทาง ที่มันโคตรมื ดและไม่รู้จะมีอะไรอยู่ข้างหน้าในใจคิดว่า

“ไม่ว่าจะเลือกทางไหนเราจะเอาเด็กคนนี้ไปด้วย”ไม่ว่าจะ เกิ ดอะไ รขึ้ นเราจะไม่ป ล่อยเด็กแน่นอน ที่ทางแยกฉันมองลงไปที่เท้าตัวเอง

ตอนนี้มันดูไม่เหมือนเท้าอีกต่อไป มันเต็มไปด้วยบา ดแผ ลนับไม่ถ้วนมันเจ็ บ มันชา แล้วกลับมาเจ็ບอีก วนไปเรื่อย

วันนี้ ฉันตั ดความเสี ยดาย 8 ปี ที่ผ่านมาไว้ที่ตรงทางแย กนั้น แล้วเลือกเดินทางใหม่

ทางที่มันโครตจะมื ดและไม่รู้จะเจอกับอะไรอีก แต่อย่างน้อยที่สุดทางนี้ก็ไม่มีเศ ษแก้วอีกแล้ว

สะเทือนทั้งโซเชียล ครูสาวโพสใบหย่ า พร้อมข้อความ

แน่นอนว่า เมื่อไม่มีเศ ษแก้ว ฉันจึงกล้าที่จะวางเด็กลงกับพื้นแล้วจับมือกันเดินแทนการอุ้ม

ฉันรู้สึกดีขึ้นอย่างประหล า ด จากที่เป็นแต่ผู้ตามที่ซื่อสั ตย์ ฉันรู้ทันทีว่าตอนนี้ฉันต้องมาเป็นผู้นำที่เข้มแข็งแทนในวินาทีนี้เลย

เพราะฉันกำลังจะมีเด็กคนนึงเดินตามแผ่นหลังของฉันตอนนี้ฉันยังเดินต่อไม่ค่อยไหวเลย

จากนี้ฉันอาจจะนั่งลงใช้เวลาในการรั กษ าแผ ลที่เท้าไปซักพัก

แต่ไม่นานหรอกฉันจะลุกขึ้นแล้วเดินต่อ เดินไปทางที่โคตรมื ด นี่แหล่ะ

นิทานเ รื่ อ งนี้สอนให้รู้ว่า ฉันยังอยู่ ฉันยังไม่ต าย ฉันจะไปต่อ ฉันจะไปได้โดยไม่ต้องเดินตามใครอีก

และฉันไม่กลั วอะไรอีกแล้ว

ขอบคุณที่มา…

new sliveone

Leave a Reply

Your email address will not be published.