May 20, 2022

ผลไม้6ชนิด หามากินบ่อยๆ ช่วยให้ อายุยืนย าว

สัปปะร ด

สำหรับสัปปะรดนั้น มีคุณส มบัติช่วยในการขับล้างสาร wิ ษ จากไ ตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของมัน

มาประกอบเมนู อ า ห า ร คาว หวานได้อีกหลากหลายเมนูในสัปปะรดยังมีเอนไซ ม์โบ รมีลินสูงซึ่งเป็นเอนไซม์

ที่จะช่วยทำให้ของเสียที่เป็นโปรตีนเกิดการแต กตัวได้ อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเชื่อกันอีกด้วยว่าสัปปะรดมีสรรพคุณ

ช่วยรั กษาอาการอักเสบในระบบทางเดิน อ า ห า รช่วยซ่อมแซม ส่วนที่สึกหรอต่างๆ ช่วย บำรุงการทำงานของต่อมไร้ท่อ

การกำจัดน้ำมูกระบบย่อยอ า หาร ช่วยบำ รุงกำลังและขับเหงื่อ

ม ะ ละกอสุก

ผลไม้ที่สามารถทานได้ทั้งดิบและสุก ซึ่งก็มีรสชาติอร่อยและสามารถนำมาใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ได้อย่างหลากหลาย

เป็นย าระบายอ่อนๆ ช่วยแก้อาการท้องผูกล้างพิ ษในลำไส้ใหญ่ จึงทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้า ง

ระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

ส้ มโอ

เป็นผลไม้ที่มีป ร ะ โ ย ช น์หลากหลายและยังมีสรรพคุณทางย าในการ รั ก ษ า โ ร ค ต่าง ๆเพราะอุดมไปด้วยวิตามินซี

ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระในปริมาณมาก และยังมีวิตามินและ แ ร่ ธ า ตุ อื่น ๆที่จำเป็นต่อร่างกายอีกหลายชนิด

โดยส่วนที่จะนำมาใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ก็มีหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นผล เปลือก ใบและเมล็ด ก็ล้วนแล้วแต่มี ป ร ะ โ ย ช น์

ทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลือกและผลซึ่งเป็นส่วนที่นำมาใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ มากที่สุด

แอปเปิ้ล

อุดมไปด้วยคุณป ร ะ โ ย ช น์ที่เชื่อว่าดีต่อร่างกายหลายอย่าง ไม่ว่าจะช่วยดูแลอาการท้องร่วงหรือท้องผูกล ดขนาดก้อนนิ่ว

ป้องกัน โ ร ค มะเsH ง หรืออุดมไปด้วยสาร อ า ห า ร สำคัญที่ช่วย บำรุ งร่างกาย ผลไม้อีกหลายชนิดที่สามารถ

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้ แม้ อ า ห า ร จะมี ป ร ะ โ ย ช น์แต่หากรับประทานไม่สมดุลกับความต้องการ

ของร่างกาย ก็อาจจะทำให้เกิด อั น ต ร า ยต่อสุ ขภาพได้

องุ่น

อุดมไปด้วยเกลือแร่และwลังงานที่ช่วย บำ รุ งเลือ ดช่วยซ่อมแซมและสร้างเซลล์ในร่างกาย อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็น

สารฟอกล้างตับไ ตลำไ ส้ และผิวอีกด้วย หากรับประทานองุ่นเป็นประจำจะสามารถช่วยเสริมทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้

ส่วนเครือและรากมีฤทธิ์ในการขับลม ขับปัสสาวะ รั ก ษ า โ ร ค ไขข้ออักเสบ ปวดเอ็นและปวดกระดู ก อีกทั้งยังมีฤทธิ์ระงับประสาท

แก้ปวดและแก้อาเจียนอีกด้วย

แ ต งโม

เป็นผลไม้ช่วยขับปัสสาวะลดการสะสมของกรดยูริคในไ ต และกระเพาะปัสสาวะเป็นผลไม้ล้างสาร wิ ษในร่ างกายได้ดี

เพราะเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็น เพิ่มความสดชื่นให้กับร่ างกาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.