May 13, 2022

ก้าวไกล ส่ง ‘เพชร กรุณพล’ ลงเลือกตั้ง ซ่อมส.ส.หลักสี่ แท น ‘สิระ’

เพจ พรรคก้าวไกล – Move Forward Party โพสต์ถึงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.กทม.เขต 9 หลักสี่ว่า ที่ประชุม กก.บห. ก้าวไกล

มีมติเอกฉันท์ ส่งเพชร กรุณพล ลงเลือกตั้งซ่อมหลักสี่สืบเนื่องจากตำแหน่ง ส.ส. กทม.เขต 9 หลักสี่ ว่างลง

เนื่องจากนายสิระ เจนจาคะ ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติลงสมัคร ส.ส. และจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมในเดือนมกราคมนี้

ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายกรุณพล เทียนสุวรรณ ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคก้าวไกล

พรรคก้าวไกลขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนอีกครั้ง เราถือว่าทุกการเลือกตั้งคือโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลง

เราจะทำเต็มที่เพื่อสร้างการเมืองที่ผู้แทนราษฎรรับใช้ประชาชน ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน

มิใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มอำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เพื่ออนาคตใหม่ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published.