กาแฟแก้วโปรด บอกนิสัยเบื้องลึกของคุณได้

กาแฟแก้วโปรด บอกนิสัยเบื้องลึกของคุณได้

วันนี้เรามี บทความดีๆ มาฝากเพื่อนๆ ถ้าหากพูดถึงกาแฟนับว่าเป็นเครื่องดื่ มที่หล า ยคนนิยมดื่ มในตอนเช้าๆ หรือก่อนไปทำงาน

แต่กาแฟในบ้านเรานั้น มีหลากหล า ยรูปแบบ มีหล า ยรสชาติ และแต่ละคนก็มักจะชอบไม่เหมือนกัน เพราะด้วยรสชาติของมัน

วันนี้เราจึงขอชวนคอ กาแฟมาทำการเล่นเกมท า ยนิสัยกัน ซึ่งให้ท่านเลือ กกาแฟที่ตัวเองชอบดื่ มเป็นประจำ ซึ่งรสชาติของกาแฟที่คุณเลือ กนั้น

จะบอ กถึงนิสัยตัวตนของท่านเอง ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลือ กกันเลย หากไม่มีรสชาติที่ชอบก็เลือ กรสที่ดื่ มรองจากตัวที่ชอบได้น้าาา

คนที่ชอบดื่ มกาแฟผงสำเร็จรูป

คนกลุ่มนี้ เป็นคนเรียบง่าย ไม่กฏระเบียบมากนัก เป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่ง ถึงแม้บุคลลิกภายนอ กดูนิ่งๆ ก็ต าม รักอิสระ รักความสงบ

ยิ้มง่ายอารมณ์ดี ว่ากันว่าคนกลุ่มนี้มักจะเจ้าชู้เงียบๆ แต่พอได้แต่งงานไปแล้วก็จะดี

คนที่ชอบดื่ มกาแฟเย็น

เป็นคนที่เปิดเผย มีความจริงใจ กล้าที่จะแสดงออ ก รักอิ ส ร ะ ไม่กลัวใครดู ถู ก ห รื อ ตำ ห นิ

ถ้าตนเองไม่ได้ทำอะไร ผิ ด หรือ เ สี ย ห า ยอะไร

คนที่ชอบดื่ มกาแฟ มอคค่า

เป็นคนที่ฉลาดในการใช้จ่าย จนบางครั้งดูเหมือน ขี้ เ ห นี ย ว แต่ก็เป็นคนที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆ มีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักสนุกสนาน

ชอบใช้ชีวิตอิสระ เป็นคนอารมณ์ดี ถ้าโ ก ธ รก็ห า ยเร็ว เป็นคนหัวรั้นบ้างในบางครา

คนชอบดื่ มกาแฟ เอสเพรสโซ

ค่อนข้างมีนิสัยตรงไปตรงมา เป็นตัวของตัวเองสูง มีความจริงใจ ไม่ชอบเอาเปรียบใคร อีกทั้งไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบเช่นกัน เป็นคน

มีเหตุผลพอสมควร มีความรอบคอบ เป็นคน มีเป้าหมายของตัวเอง ชอบวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า

คนที่ชอบดื่ มกาแฟ เ ฟ ร ป ปู ชิ โ น กาแฟปั่น

เป็นคนที่มีอารมณ์ดี ค่อนข้างมีพลังในชีวิต ดูจะชอบกาแฟ แต่ก็ชอบความเย็นของไอศครีมเหมือนกัน

คนที่ชอบดื่ มกาแฟ ทริปเปิลเอสเพรสโซ

มักจะเป็นคนกระตือรือร้น แต่ก็ย้ำคิดย้ำทำ มีความตื่นตัวอยู่ตลอ ด อาจความเข้มของกาแฟที่ดื่ ม

คนที่ชอบดื่ มกาแฟ คาปูชิโน

คนกลุ่มนี้เป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติก มีความเป็นศิลปิน มาแต่กำเนิด เป็นที่คนละเอียดอ่อน ชอบทำอะไรที่มีความทา ท้ า ย

และตื่นเต้น เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี เข้ากับคนอื่นได้เสมอเป็นคนที่รักพวกพ้อง รักญาติมิตรสห า ย ชอบเฮฮาสนุกสนาน

พูดจากตรงไปตรงมาก ถึงแม้บางครั้งจะชอบเพ้อฝันก็ต าม

คนที่ชอบดื่ มกาแฟ ดับเบิลเอสเพรสโซ

เป็นคนประเภทเอาจริงเอาจังกับชีวิต มีความขยัน ชอบทำงาน มีความอ ดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ

คนที่ชอบดื่ มกาแฟ ล า เ ต้

คนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความละเอียดอ่อน ชอบความสวยงาม อ่อนไหวง่าย ใส่ใจในความรู้สึกของเพื่อนๆ ชอบแต่งตัวที่มีความสวยงามทันสมัย

พิ ถี พิ ถั น ในการแต่งตัว เป็นคนเจ้าระเบียบ มีร ส นิ ย ม มีเสน่ห์ แต่ชอบเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกัน

คนที่ชอบดื่ มกาแฟ มัคคิอาโต

เป็นคนค่อนข้างที่จะหัวโบราณหน่อย รักนวลสงวนตัว

คนที่ชอบดื่ มกาแฟ อเมริกาโน

คนกลุ่มนี้ ว่ากันว่าเป็นคนที่อีโก้สูง คิดแต่ว่าตนเองมีดีกว่าคนอื่น ไม่ยอมเชื่อใครง่ายๆ แม้แต่กับคนสนิท แต่ก็เป็นคนที่มีความรับ ผิ ด ชอบ

ต่อตัวเองและครอบครัว เพียบพร้อมด้วยความสามารถในการประกอบอาชีพ อั ธ ย า ศั ย ดี

•เป็นความเ ชื่อส่วนบุคคลโปร ดใช้วิจารณญาณ ในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

v e r r y s m i l e j u n g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *