6 ร า ศี มีเกณฑ์ ประตู ทรัพย์ เปิดโชค รับเดื อน ธันว าค ม

6 ร า ศี มีเกณฑ์ ประตู ทรัพย์ เปิดโชค รับเดื อน ธันว าค ม

(เกิดระหว่างวันที่ 13 ก.พ.-13 มี.ค.) ร า ศีกุมภ์

ด ว งการงานชาวร า ศีกุมภ์ ที่ใครทำธุรกิจเริ่มจะไปได้ดีเพราะความสามารถของคุณ

ทั้งมีความมั่นคงและทำกำไร เร่งใช้ศักยภาพเต็มที่ คนทำงานมีโอกาสเลื่อนขั้นตำแหน่งมา

พร้อมบริวารหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้บริหารกำลังพิสูจน์ความสามารถของคุณ

โครงการที่ทำกำลังจะเสร็จสิ้นและงานต่อไปรออยู่

(เกิดระหว่างวันที่ 17 ก.ย.-16 ต.ค.) ร า ศีกันย์

ด ว งการงานเดือนพฤศจิกายนได้ผลดีของงานหนัก รู้สึกภาคภูมิใจ และทำให้มีโอกาสได้งานที่ดีขึ้น ตำแหน่งดีขึ้น

อาจมีการโยกย้ายระยะใกล้ มองหาผู้จ้างที่มีศักยภาพ หรือโอกาสทางธุรกิจที่สูงขึ้น ติดตามหาแล้วจะมีโอกาสก้าวหน้าขึ้น

(เกิดระหว่างวันที่ 14 พ.ค.-13 มิ.ย.) ร า ศีพฤษภ

ด ว งการงานเดือนพฤศจิกายนนี้ เทียบกับเดือนตุลาคมแล้ว ถือว่าด ว งเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวร า ศีพฤษภงานบรรเจิด

รุ่งโรจน์ มีงานใหม่ที่ถูกใจ ได้เลื่อนขั้นตำแหน่ง กล้าคิดกล้าทำ ตั้งเป้าหมาย ลุย ทำได้ทุกอย่าง มีเทคนิคที่แนะนำเพิ่มคือ

ควรติดต่อคนมากๆ จะมีโชค ทำตัวโด ด เด่ นสดใสจะก้าวหน้า แต่มีคำเ ตื อน คือควรควบคุมอัตตาให้พอเหมาะเพื่อโชคที่ยั่งยืน

(เกิดระหว่างวันที่ 15 ก.ค.-16 ส.ค.) ร า ศีกรกฎ

ด ว งการงานของชาวร า ศีนี้ดูดีต่อเนื่องอีกเดือน เดือนนี้จะมีพลังสูงในการทำงาน เก่งทั้งการบริหาร และมนุษยสัมพันธ์ดี

มีโอกาสเลื่อนขั้นตำแหน่งสูงขึ้น และแน่นอนว่าทำงานหนักได้ผลตอบแทนดี มีผู้หญิงช่วยเหลืออุปถัมภ์

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.-13 ม.ค.) ร า ศีธนู

ด ว งการงานของชาวร า ศีธนูจัดว่าไม่น้อยหน้าใคร เพราะการงานที่วางระบบดีแล้วจะเดินไปได้ดี ยังไม่ควรไปปรับเปลี่ยนอะไร

ถ้าเดินตามแผนงานจะสัมฤทธิผลดี ผู้คนกำลังดูและประเมินความสามารถของคุณ ทำเต็มที่จะส่งผลดีถึงอนาคตยาวไป

บางคนได้โปรโมตตำแหน่งสูงขึ้น ถ้าเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจมีความมั่นคง รับโครงการใหญ่ มูลค่าสูง

(เกิดระหว่างวันที่ 17 ต.ค.- 15 พ.ย.) ร า ศีตุลย์

ด ว งการงานของชาวร า ศีตุลย์นี้ จะได้รับความรับผิดชอบสูง ทำงานด้วยเหตุผล

มีโอกาสปรับขึ้นเป็นผู้บริหาร หรือเป็นเจ้าของกิจการ ได้รับเลือกชนะการแข่งขันช่วงชิงตำแหน่ง

ได้ลูกน้องบริวารและต้องดูแล ช่วงนี้มีความก้าวหน้า อาจได้งานใหญ่ มีชื่อเสียง ร่ำ ร วย ควรมีเมตตา

ไม่ถือตัวจะเป็นที่นับถือ

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคลโปร ดใช้วิจารณ ญาณในกา รอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *