ทำบุญตามวันเกิด เป็นสิริมงคลเสริมโชคชะตา แก่ ตัวเอง

ทำบุญตามวันเกิด เป็นสิริมงคลเสริมโชคชะตา แก่ ตัวเอง

วันอาทิตย์

ดาวอาทิตย์ ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ควรแก้ไขในเรื่องของการใส่บาตร ควรถวายด้วยน้ำมัน มะพร้าว ทำบุญต่อ ด ว งชะต า

ด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง ตะเกียงไฟ ไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่าง เป็นการบ่งบอ กถึง

การสว่างไสวของชีวิต สิ่งที่ควรบูชาและไปสักการะนั่นก็คือ พระปางถวายเนตร พระแก้วมรกต พระศิวะกวนอู โบสถ์และเจดีย์ต่างๆ

พร้อมด อ กไม้สีแดง จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของยศฐาบรรดาศักดิ์ของตัวคุณให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอ ดปี การลดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์

ควรทำด้วยการปล่อย เ ต่า และละเว้นไม่รับประทานเ นื้ อ วั ว การปล่อยเ ต่านั้นควรปล่อยในแหล่งน้ำที่ถูกต้อง ไม่ควรปล่อย มั่ ว ซั่ ว

เพราะจะทำให้เป็นบ า ป มากกว่าได้บุญ สิ่งเหล่านี้หากทำแล้วจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภให้กับตนเอง และแ ชS์บุญนี้ให้กับผู้อื่น

ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

วันจันทร์

ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งของธงชัย จึงจำเป็นที่จะต้องเสริมบารมีด้วยการแต่งตัวให้ดูดี แต่งตัวให้ดูมีภูมิฐานสง่าราศี โดยเฉพาะใบหน้าจะต้องยิ้ม

แย้มอยู่บ่อยครั้ง ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์นั่นก็คือ การบริจาคทาน การบริจาคเงินทำบุญ การบริจาคน้ำดื่ม การทำบุญกับคนที่ไร้

ญาติ ไม่มีที่อยู่ สิ่งที่ควรบูชาและไปสักการะ พระโพธิสั ต ว์กวนอิม บูชาด้วยกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นๆพร้อมทั้งด อ กมะลิ 1 พวง ถ้าได้ด อ กบุนนาค

จะเป็นการดียิ่งขึ้นไป จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา การลดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์ ควรทำหนังสือธรรมะแจก ละเว้นการไม่รับประทาน เ นื้อ สั ตว์

ในวันจันทร์ จะเป็นการเสริมด ว งชะต า เพิ่มพูน มหาเสน่ห์ ศัตรูก็จะแพ้พ่ายไปในที่สุด และแ ช S์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข

เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

วันอังคาร

ด ว งดาวอังคารนั้น ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างไม่ตรง ต้องแก้ไขด้วยการขยันหมั่นเพียร งานหนักเอางานเบาก็ต้องสู้ ควรใส่บาตรถวายข้าวหอม

วันอังคาร ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวอังคารนั่นก็คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ เครื่องบรรเทาสิ่งที่ควรบูชาและไปกราบสักการะ พระปางไสย าสน์

พระนอน พระพิฆเนศ ควรบูชาด้วยข้าว ขน มอร่อย กล้วยทอ ดเผือ กทอ ด พร้อมกับด อ กแคขาวหรือ ด อ กดาวเรืองก็ได้ การส่งเสริมให้การงานเจริญรุ่งเรือง

มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตในเรื่องของการลดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์ ควรภาวนาสวดมนต์ สินกินเจในวันอังคาร ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อเป็นการเปิด

ทางให้สว่างไสว สิ่งเหล่านี้ทำเพื่อเป็นการเพิ่มโชคเพิ่มบารมีให้กับตัวผู้ที่ทำ และแ ชS์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

วันพุธ

ดาวพุธนั้นอยู่ในตำแหน่งผล จึงควรเสริมด ว งด้วยการพูด พูดให้ไพเราะ งดเว้นการพูด ห ย าบคาย ใส่ ร้ ายคนอื่น ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทน

ของดาวพุธ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ สิ่งพิมพ์หนังสือธรรมะ ควรบูชาหรือไปสักการะเจ้าพ่อเ สือ ด้วย เ นื้ อ ห มู หรือท้าวเวสสุวรรณโณ ด้วยไ ข่ ต้ม

บายศรีและด อ กกุหลาบสีแดง จะส่งเสริมให้การงานประสบความสำเร็จ ค้ า ข า ยมีกำไรร่ำร ว ยลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อย ป ลาดุก ปล าไหล

งดเว้นไม่รับประทาน เนื้ อ วั ว ในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคลาภให้ตนเอง และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

วันพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสนั้นอยู่ในตำแหน่งทุ กขัง ควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรด้วยข้าวหอม ฟั กทอ ง เผือ ก มัน แตงกวา ปรุงเป็นอาหารเสี ยก่อน ทำบุญด้วย

สิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวพฤหัส คือ ผ้าไตรจีวรพระพุทธรูป หรือหนังสือตำราต่าง ๆ ควรบูชาหรือไปสักการะพระพุทธชินราช พระพุทธโสธร หลวงพ่อโต ท้าวมหาพรหม

ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อมด อ กแคขาวหรือ ด อ กดาวเรือง จะส่งเสริมการงานให้รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ

ถือศีลกินเจในวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มโชคลาภ ที่สำคัญต้องจัดบ้านให้น่าอยู่ และห้ามพูดจาหย าบค าย ถือเป็นการขัดลาภ และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น

ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

วันศุกร์

ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่ง ตี น เสาร์ ควรแก้ไขด้วยการปล่อยชีวิต สั ตว์ หรือละเว้นชีวิตผู้อื่น เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ หมั่นทำบุญด้วยอาหารมังสวิรัติหรือ

กล้วย ปรุงเป็นอาหารเสี ยก่อนในวันเสาร์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวเสาร์ คือ ผ้าไตรจีวร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า

ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่อุมาเทวี ด้วยข้าวพร้อมน มและด อ กกุหลาบจะส่งผลให้การงานราบรื่น ปราศจากศัตรู

ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันเสาร์ เพื่อเพิ่ม โชคการเงินและผู้อุปถัมภ์ ที่สำคัญเสื้อผ้าและชุดชั้นในต้องแยกกัน

อย่ าซักรวม ถือเป็นการขัดลาภยิ่งนัก และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

วันเสาร์

ดาวเสาร์นั้นอยูาในตำแหน่งเบียด ควรแก้ไขด้วยการละเว้นไม่รับประทาน เ นื้อสั ตว์ ใหญ่ในวันเสาร์ ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวเสาร์

คือ ร่ม ฉัตร หลังคา ห้องน้ำ ศาลา โบสถ์ วิหารควรบูชาหรือไปสักการะพระปางนาคปรก พระนารายณ์ ไต่ฮงกง ด้วยพวงมาลัยหล า ยสี ขนาด 1 ศอ ก

จำนวน 6 พวง จะสิ่งเสริมการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยน กปล่อยป ลาทุกชนิด เพื่อเพิ่มโชคลาภ

ควรใส่อัญมณีสีน้ำเงินเพื่อช่วยให้อารมณ์ดี หากต้องการให้บริวารดี ควรใส่บาตรด้วยอาหารมังสวิรัติทุกวันเสาร์ และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น

ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

• •เป็นความเชื่อ ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณ ญาณในการ อ่าน• •

ขอบคุณีท่มา…

ve r r y s m i l e j u n g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *