4 นักษัตรนี้ มีเกณฑ์ มีบ้ าน มีรถ ใหม่ส่งท้ายปี

4 นักษัตรนี้ มีเกณฑ์ มีบ้ าน มีรถ ใหม่ส่งท้ายปี

ดวงดี ปีขาล

ในรอบปีถึงสองปีที่ผ่าน ชีวิตมัวแต่ไปพัวพันกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากเกินไป จนเสียการเสียงาน หากตอนนี้ทุกๆอย่ างที่คิดที่ฝันไม่เป็นดั่งที่ค าดหมายไว้ ก็ลองถอยมา 1 ก้าวก่อน

ลองกลับมาทบทวนตัวเองดีๆสักครั้ง แล้วอย่ าไปน้อยใจว่าตัวเอง ไม่มีดีอะไร ถึงได้ผิดหวังอยู่ซ้ำๆ หากลองมองคนที่ลำบ ากกว่าคุณตอนนี้ ถ้าคุณเห็นแก่นแท้ ก็จะรู้ว่าตอนนี้คุณดี

กว่าอีกหลายๆคนมากแค่ไหน แน่นอนว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานี้คุณเหนื่อยสายตัวแทบข าดทั้งในเรื่องครอบครัว เรื่องรัก และการเงิ น แต่ขอให้เชื่อเถอะหนาหลังจากปลายกุมภาต่อจากนี้

ทุกสิ่งอย่ างจะเปลี่ยนไปชีวิตจะเปลี่ยน ภาระหน้าที่จะมากขึ้นเป็นกองๆ แต่ชีวิตจะดีเลิศเป็นไหนๆ ต้นเดือนเมษานี้ก็ดูวันดีในการออกรถ ซื้อบ้ านได้เลย

ดวงดี ปีกุน

ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วเห น็ดเหนื่อยกับคน ที่มีแต่เรื่องเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันมีเรื่องที่ต้องให้คิดเสมอ จนบ างทีแทบถอดใจ ทำไมตัวเองต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้

เป็นเวรเป็นกร ร มอะไร แม้สุดท้ายจะผ่านไปได้ด้วยดี ของปี 2563 ที่แสนเหนื่อยผ่านไปแล้วต่อจากนี้ เป็นวาสนา ความขยันทำมาหากินล้วนๆ บุญเก่าที่ได้สร้างมา

จะช่วยให้หน้าที่การงาน การเงิ น ประสบความสำเร็จเป็นแน่แท้ ส่วนเรื่องด วงความรักนั้น ลองกลับมาทบทวนตัวเองว่าคุณใส่ใจดีแล้วพอหรือยัง และหลังพ้น 28 พฤศจิกายนไป

ดว งชะตามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็ร ว ยความขยันและบุญเก่าที่เคยทำ ส่งผลให้ร่ำรวย มีเกณฑ์จับเงิ น 7 หลัก จนได้ปลดหนี้ มีบ้ าน มีรถ ชีวิตบั้นปล ายไม่มีเจ็บไม่มีจนแน่นอน

ดวงดี ปีวอก

ชีวิตล้มเหลวด้วยกันมาแล้วหลายครั้ง หลายครา ทำงานหาเงิ นงกๆจนแทบไม่ได้กลับบ้ านเกิ ด เพื่อนฝูงรุ่นๆเดียวกันเขาก้าวหน้าไปไกลถึงไหนๆแล้ว แต่เราผ่านมาเป็น 10 ปี ยังย่ำอยู่กับที่

ยิ่งทำเหมือนยิ่งจน ดูในเฟสบุ๊คเพื่อนรุ่นๆเดียวกัน บ างคนออกรถใหม่ บ างคนเพิ่งซื้อบ้ านใหม่ จนบ างทีแอบน้อยใจในชะตาชีวิตตัวเอง อย ากบอกว่าชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง ไม่มีใครโช คดีไปตลอด

และไม่มีใครโช คร้ ายไปตลอด ขอเพียงแค่อย่ าประมาท ในการใช้ชีวิต อย่ าละทิ้งความดี ความขยัน ความกตัญญู 3 สิ่งนี้จะดลให้ชีวิตคุณรุ่งโรจน์อย่ างไม่ค าดฝัน

ดวงดี ปีมะโรง

คนเกิ ดนักษัตรนี้จริงๆแล้วเป็นคนบุญวาสนาดีมาก แต่บ างคนอาจมีกกรมเก่าติดตัวมามากหน่อย เลยทำให้ช่วงที่ยังไม่พ้นเคร าะห์จึงมักทำอะไร ชีวิตก็ติดขัดไปซะหมด แต่อย่ าเพิ่งถอดใจ

ฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอ อดใจอดทนรอหน่อย ช้าๆได้พร้าเล่มงาม หากผ่านเดือกุมภาไปได้ ชีวิตจะกลับด้าน ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจไว้ งานที่เกี่ยวข้องกับการขาย นายหน้า

อาหาร เครื่องดื่ม ทำด้านนี้จะได้เงิ นเพิ่มขึ้น หลายอย่ างดีขึ้นเป็นเท่าๆตัว และหลังพ้น 28 พฤศจิกายนไป ด วงชะตามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็รวย ความขยันและบุญเก่าที่เคยทำ

ส่งผลให้ร่ำรวย มีเกณฑ์จับเงิ น 8 หลัก จนได้ปลดหนี้ มีบ้ าน มีรถ ชีวิตบั้นปลายไม่มีเจ็บไม่มีจนแน่นอน

ขอบคุณที่มา…

k a t i s o n j a i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *