กรมอุตุฯ เตื อ นอุณหภูมิลด 1-2 องศ า ให้ประชาชนรักษาสุขภาพ

กรมอุตุฯ เตื อ นอุณหภูมิลด 1-2 องศ า ให้ประชาชนรักษาสุขภาพ

กร ม อุตุนิยมวิทยา พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความก ดอากาศสูงหรือมว ลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซี ยสกับมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยมีลมแรง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้ างแข็งบ างพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบ างแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง

โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือ

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

ภาคเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน

อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 11-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง

อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก

อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

เมฆบ างส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตต านี ยะลา

และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

เมฆบ างส่วน กับมีฝนฟ้ าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ขอบคุณที่มา…

s i a m t o p i c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *