ชะตา 3 ร าศีมีเกณฑ์ รับทรั พย์ใหญ่ ส่งท้ ายปี

ชะตา 3 ร าศีมีเกณฑ์ รับทรั พย์ใหญ่ ส่งท้ ายปี

ดวงดีราศีมังกร (ผู้ที่เกิ ดตั้งแต่ 14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

สำหรับชาวราศีมังกร ด วงชะต าเกี่ยวกับเรื่องการเ งินค่อนข้างที่จะดีมาก ๆ หากจะถามถึงร ายได้

ในทางตรงนั้นค่อนข้างดีเลยทีเดียว เพราะจะมีกระแสเงิ นสดไหลเข้ากระเป๋าอย่ างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาก่อน

เ งินอาจลุ่มๆ ดอนๆ ดีบ้ างไม่ดีบ้ าง แต่ตอนนี้การเ งินมีความมั่นคงอย่ างยิ่ง ในเรื่องของโ ชคลาภว่า

มีโอกาสได้ลาภกับเขาบ้ างไหม ก็บอกได้ว่าด วงมีโอกาสได้โช คลาภแบบไม่ค าดฝัน มีโอกาสได้ลาภ

แบบจัดหนักจัดเต็มมากที่สุดในบรรดา 12 ราศี

ดวงดีราศีตุลย์ (ผู้ที่เ กิดตั้งแต่ 17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

ทางการเ งินชาวราศีตุลย์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก การเงิ นมีความมั่นคง มีร ายได้เข้ามาเรื่อย ๆ ไม่มีปั ญหาติ ดขั ด

ในเรื่องการเงิ นแต่ประการใด ส่วนเรื่องโช คลาภหรือลาภลอยนั้นมีโอกาสได้สูงมากพอสมควร หากช่วงนี้มีโอกาส

ได้ไปไหว้พระทำบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเพิ่มโอกาสการได้โช คได้ลาภไปอีกขั้น

ดวงดีราศีเมษ (ผู้ที่เกิ ดตั้งแต่ 13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ชาวราศีเมษ ช่วงนี้ย าวไปถึงปี 65 ดว งชะตาโดดเด่นเรื่องการเงิ นและโช คลาภ โดยในช่วงนี้ชาวราศีเมษอาจเริ่ม

มีการศึกษาหาความรู้ในการหาเงิ นเพิ่ม ศึกษาการลงทุนบ างคนเริ่มศึกษาเรื่องกองทุน หุ้น หรืออาจมีแผนการลงทุนเปิ

ดร้านเปิดกิจการบ างอย่ างเพื่อสร้างผลกำไรทางด้านการเ งินของชาวราศีเมษจะดีขึ้นอย่ างมาก จะมีโอกาสได้ลาภบ่อยครั้ง

เป็นลาภที่ได้มาแบบไม่ค าดคิดแต่ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายมาก การเปย์กับบ างสิ่งบ างอย่ าง การใช้จ่ายตามใจปรารถนา

ก็อาจทำให้เงิ นทองร่อยหรอ กันไปบ้ าง แต่ไม่ถึงขั้นกระเป๋าแบนแน่นอน

•เป็นควา มเชื่อส่วนบุคคลโป รดใช้วิจารณญา ณในก ารอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

l e k d e d o n l in e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *