May 16, 2022

ลุ้น ไปต ามกัน เก๋งออกซอยแค บมาก แต่ต้องเข้า-ออกทุกวัน ชาวเน็ตเ มนต์ พรึ่บ

ผู้ใช้ tiktok โพสต์คลิปวิดีโอขณะรถเก๋งกำลังออกซอยที่แคบมาก

จนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถขับรถออกมาได้โดยผู้โพสต์คลิป

เขียนข้อความระบุว่า มีใครให้มากกว่านี้ไหม เข้าออกทุกวันซอยบ้านพ่อ

ทั้งนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก บางคนแนะว่าจะเปลี่ยนรถ

หรือเปลี่ยนบ้านให้เลือกเอาสักอย่าง บางรายระบุว่า

เต็ม 10 ไม่ต้องสอบถ่ายบัตรได้เลย ขณะที่บางรายบอกว่าถ้าออกไปได้จะไม่กลับมาอีกเลย

@iyabk

#มีใครให้มากกว่านี้ไหม เข้าออกทุกวันซอยบ้านพ่อ

♬ ถนนชีวิต – ไชโย ธนาวัฒน์

ขอบคุณที่มา…

tiktok iyabk

Leave a Reply

Your email address will not be published.