เผยเกิด 7 ราศี นี้อายุกี่ปีชีวิตจะ มีโชคลาภ ชะตา มีเกณฑ์เป็นมห า เศร ษฐี

เผยเกิด 7 ราศี นี้อายุกี่ปีชีวิตจะ มีโชคลาภ ชะตา มีเกณฑ์เป็นมห า เศร ษฐี

ชะตาเศรษฐีชาวราศีกันย์

ความเฉลี ยวฉล าด ความสามารถ ความคล่องแคล่ว เป็นนักอุดมคติ มีพิธีรีตอง พิถีพิถัน ชาวราศีกันย์ โดยทั่วไปมักจะมีอุปนิสัย

ที่คล้ ายค ลึงกันหมด คือ เป็นผู้ที่จิตใจเริงร่าเฮฮา ชอบสนุก มองดูชีวิตสดชื่นร่าเริง มองโลกในแง่ดีไปหมด บ างทีก็พูดแบบ

สองแง่สองง่ามไปเรื่อย

ชะตาเศรษฐีชาวราศีมีน

ความมีใจอารีอารอบ ความมีเมตตากรุณาใจบุญ สุนทาน เห็นอกเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่ายหวั่นไหวต่ออารมณ์ เจ้ายศเจ้าอย่ าง เจ้าระเบียบ

รักความประณีต ชาวราศีมีน โดยทั่วไปจะมีนิสัยใจคอแปลกไปกว่าชาวราศีอื่นรักความสวยงาม รักความเรียบร้อยเป็นระเบี ยบ เป็นคนมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย

อะไรนิดอะไรหน่อยก็คิดมาก คนราศีนี้ไม่มีพิ ษมีภั ยกับใคร

ชะตาเศรษฐีชาวราศีพิจิก

เป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สามารถเป็นได้ทั้งคนแสนดีและแย่มากๆ ภายในคนๆเดียวกันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขา ชาวพิจิกเป็นคนใจอ่อน จิตใจดี

แต่ก็โกรธและหงุดหงิดง่าย ชาวพิจิกเป็นคนมีความมั่นใจในตนเองสูงมาก

ชะตาเศรษฐีชาวราศีธนู

เป็นผู้ที่ถือดี เอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้ง บ างทีก็เรียกได้ว่า หัวดื้อมองดูคนอื่นแล้วคิดว่าทำอะไรไม่ได้เทียบเท่าตนเอง จิตใจดี รักความยุติธรรม

เป็นชีวิตจิตใจเหตุผลจะต้องชัดเจนจึงจะเชื่ อถือ หากไร้เหตุผลแล้ว ชาวราศีธนูจะไม่เอาด้วยเด็ ดข าด เพราะตะขิ ดตะขวงใจจริงๆ

ซื่อสัตย์สุจริต ใจบุญสุนทาน ใจร้อน ทำอะไรชอบความรว ดเร็ วทันอกทันใจ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่จะต้องอยู่ไม่สุข ทำอะไรต่อมิอะไรอยู่เสมอ

เป็นคนมีสติปั ญญาดี ฉลาด มองคนได้ชัดเจนรู้ดีว่าจิตใจเป็นอย่ างไร ดีหรือไม่ดีอย่ างไร เอารัดเอาเปรียบหรือเปล่า

ชะตาเศรษฐีชาวราศีพฤษภ

มีลักษณะที่สุขุม สุภาพอ่อนโยน และแลดูขรึม พูดน้อย คิดมากและมีเหตุมีผลไต ร่ตร องอะไรคิดแล้วคิดอีก เป็นคนที่เฉื่อยชา คนภายนอกมักมอง

เป็นอย่ างนั้น จะทำอะไรก็ยืดย าด อืดอ าดไม่ทันกินใคร ใครที่ทำให้เกิ ดความเจ็บช้ำน้ำใจ ไม่พอใจ จะต้องเอาคนนั้นออกไปจากการเป็นเพื่อน

หรือไม่เอามาตอแยอีกเลยเจ็บแล้วจะจำเอาไว้ตลอดกาล อากัปกิริย าเฉยๆ เรื่อยๆ

ชะตาเศรษฐีชาวราศีกรกฎ

การหวั่นไหวในอารมณ์ ภายนอกมักจะแข็งแกร่งเพื่อปกปิดมิให้คนอื่นรู้ความในใจเป็นคนระมัดระวังเหมือนมารดาปฏิบัติต่อบุตร

มีความอดทนต่อความย ากลำบ ากเสมอ ชาวราศีกรกฎนี้เป็นบุคคลที่เรียบง่าย ไม่กระตือรือร้นนัก เรื่อยเฉื่อย เยือกเย็น มองดูไปเรื่อยๆ

ตามสบ ายเหมือนไม่ยินดียินร้ายกับใครเท่าไหร่นัก ชอบความสงบ รักที่จะมีชีวิตไปอย่ างสบ าย ไม่พิถีพิถัน

ชะตาเศรษฐีชาวราศีมังกร

มีลักษณะเด่น คือ มีความทะเย อทะย านสูงสุดเหนือราศีใดๆมีพ ลังจิตหรือความตั้งใจที่แน่วแน่ชีวิตและพฤติกร ร มต่างๆ ถูกควบคุมด้วยความทะเย อะทะย านนี้

เขารักงานเป็นอันดับแรกถ้าลองได้ตั้งใจแล้วไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้เขามุ่งมั่นสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุ่มเทหัวใจและวิญญานให้กับสิ่งที่เขาทำ เขามองหา ความสมบูรณ์แบบเสมอ

เอาจริงเอาจังกับชีวิตมากไป ไม่มีจินตนาการฝันเฟื่อง มีความรับผิดชอบสูงไว้วางใจได้

ขอบคุณที่มา…

t n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *