ชาวบ้าน สาธุบุญ พระวัดบุญนารอบ ทำอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้

ชาวบ้าน สาธุบุญ พระวัดบุญนารอบ ทำอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้

นับเป็นเรื่องราวดีๆ หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมสูง ถนนถูกตัดขาดหลายเส้น รวมถึงสะพานเส้นทางนบพิตำ-กรุงชิง ถูกน้ำพัดจนสะพานขาด จนต้องเร่งให้การช่วยเหลือ

นอกจากนี้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องมีการระดมช่วยชาวบ้านยกของขึ้นที่สูง แจกจ่ายอาหารให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัย

และเข้าช่วยเหลืออพยพผู้ป่วຍ ติดเตียง ผู้สูงอายุ ออกจากพื้นที่เสี่ ยงภัย ทั้งนี้ พระมหาบวร ปวรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

พายเรือไปตามถนนพัฒนาการคูขวาง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ยังมีน้ำท่วมสูง ออกรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือ ดร้อน

จากน้ำท่วมขณะที่ทางวัดได้มีการตั้งโรงทานและเปิดอาคารให้ผู้ประสบภัยเข้าพักพิงชั่วคราว โดยมีพระสงฆ์ภายในวัดและญาติโยมในละแวกใกล้เคียงมา

ประกอบอาหารนำไปแจกจ่ายผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสด หรือบริจาคเป็นปัจจัยได้ที่วัดบุญนารอบ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ขอบคุณที่มา…

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ จั ง ห วั ด น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *