ลองเล่นดู สั ตว์ตัวแรกที่เห็ นในภ า พ บอกตัวตน เบื้ อ งลึ ก

ลองเล่นดู สั ตว์ตัวแรกที่เห็ นในภ า พ บอกตัวตน เบื้ อ งลึ ก

เห็นสุนัขเป็นลำดับแรก

ถ้าคุณเห็นสุนัขเป็นลำดับแรก แปลว่า คุณเป็นคนซื่ อสัตย์ รักษาสัจจะยิ่งชีพ

เนื้อแท้ของคุณเป็นคนรักความยุติธรรมรักพวกพ้อง หากมีใครมาทำให้คนรักของคุณเจ็ บ

ช้ำน้ำใจล่ะก็ รับรองว่าคุณกัดไม่ปล่อยเหมือนกัน

เห็นไก่เป็นลำดับแรก

ถ้าคุณเห็นไก่เป็นลำดับแรก แปลว่า คุณเป็นคนขยันหมั่นเพียร งานหนักไม่เกี่ยง

ไม่เคยเลี่ ยงงานย ากพื้นฐานเป็นคนปราดเปรื่อง หัวไว ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคง่ายๆ

จนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนดื้อด้านเลยด้วยซ้ำ

เห็นผีเสื้อเป็นลำดับแรก

ถ้าคุณเห็นผีเสื้อเป็นลำดับแรก แปลว่า คุณเป็นคนมีมาด บุคลิกภาพดูสง่างาม

ดุจนางหงส์รักความสงบ ค่อนข้างเก็บตัว ภายนอกอาจดูเหมือนว่าคุณไม่สู้คน

แต่แท้จริงแล้วคุณกล้าไฟท์เพื่อเซฟตัวเองเสมอ

เห็นปูเป็นลำดับแรก

ถ้าคุณเห็นปูเป็นลำดับแรก แปลว่า คุณเป็นคนแข็งนอกอ่อนใน ภายนอกอาจดูหัวแข็ง

ไม่ยอมใครแต่ภายในนั้นหนา แสนจะแ คร์ผู้อื่นยิ่งกว่าความรู้สึกของตัวเอง

ชอบเก็บคำคนมาคิด ทำให้จิตตกอยู่บ่อยๆ

เห็นม้าเป็นลำดับแรก

ถ้าคุณเห็นม้าเป็นลำดับแรก แปลว่า คุณเป็นคนทะเย อทะย าน ถือคติ ‘ฝันให้ไกล

แล้วไปให้ถึง’แถมยังเป็นคนขยัน ไม่ย่นย่อต่ออุปสรรค ยิ่งถ้าโดนดูถูกดูแค ลนด้วยล่ะก็

จะยิ่งขับเคลื่อนให้คุณขยันคูณสองไปเลย

เห็นนกพิราบเป็นลำดับแรก

ถ้าคุณเห็นนกพิราบเป็นลำดับแรก แปลว่า คุณเป็นคนรักความสงบ

จิตใจโอบอ้อมอารีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้คนรอบข้าง ภายนอกดูเป็นมิตร ภายในก็อบอุ่น

ไม่แปลกใจเลยถ้าคุณถูกเรียกว่า พ่อพระแม่พระ

เห็นตั๊กแตนตำข้าวเป็นลำดับแรก

ถ้าคุณเห็นตั๊กแตนตำข้าวเป็นลำดับแรก แปลว่า คุณเป็นคนสั ญชาตญาณเฉียบแหลม

ไหวพริบดีมีสกิลเอาตัวรอดสูง สามารถแก้ปั ญหาเฉพาะหน้าได้อย่ างทันท่วงที

อีกทั้งยังมีความสามารถในการอ่านใจคนด้วย

.เห็นหมาป่าเป็นลำดับแรก

ถ้าคุณเห็นหมาป่าเป็นลำดับแรก แปลว่า คุณเป็นคนสุขุมนุ่มลึก

บุคลิกภายนอกออกจะดูดุๆน่าเกรงข าม แม้ว่าคุณจะรักสันโดษ

แต่เสน่ห์ลึกลับของตัวคุณเองกลับดึงดูดผู้คนรอบข้างให้เข้ามาตกบ่วงอยู่บ่อยๆ

•เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

u n d u b z a p p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *