จะสิ้นปีแล้ว เลือกเซียมซี มา 1 แท่ง บอกโชคได้

จะสิ้นปีแล้ว เลือกเซียมซี มา 1 แท่ง บอกโชคได้

เซียมซีบอกโชค หมายเลข 1

จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการทำมาค้ าขาย จะมีโ ชคและร ายรับร ายได้ใหม่ๆจากคนใกล้ตัว เป็นคนที่มีความคิดความอ่านไม่เหมือนผู้อื่น

เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแม้กระทั่ง ตัวเองจะเหน็ ดเหนื่ อยและเสียผลประโยชน์ก็ตาม คุณเป็นคนที่เข้าใจอารมณ์คนอื่นได้ง่าย

ไว้ใจคนง่าย แต่ถ้าใครคิดจะมาร้า ย บอกเลยว่าทำอะไรราศีนี้ไม่ได้หรอก เพราะเป็นคนที่มีด วงจิตแข็งมาก ใครมาคิดร้ าย

หรือปองร้ ายใดๆก็จะแ พ้ภั ยตัวเองไปที่สุดตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรที่รู้สึกว่าตัวเอง ไม่เป็นตัวของตัวเอง

มักจะทำเรื่องส่วนของตัวเองที่รู้สึกว่าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน นิสัยใจคอของคุณนั้นเป็นคนที่ ค่อนข้างประหยัดมัธยัสถ์

อาจจะดูหยิ่งหน่อยๆแต่ถ้าได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงแล้วจะรู้เลยว่า คนนั้นไม่ใช่คนที่หยิ่งศักดิ์ศรี แต่เป็นคนที่รู้จักพอดี

ประมาณตนไม่เข้าไปก้าวก่ายเรื่องของคนอื่น ดูด วงชะตาของคุณช่วงปลายสัปดาห์หน้า มีเกณฑ์ได้จับจังหวะชีวิตที่ดี

ด วงโ ชคชะตาจะเริ่มเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีหลังปลายปีของปีที่ผ่านมาใครที่ไม่ได้ถูกโช ครางวัลมานานมีโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่

ใครที่สั่งสมบุญมาเยอะมีโอกาสสูงมากที่จะได้สิ่งของมีค่ า มาครอบครองระยะเวลา 4 เดือนนี้ บ้ านหลังโตกำลังรอคุณอยู่

เซียมซีบอกโชคหมายเลข 2

การเงิ นการงานค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ดี แต่จะเจออุปสรรคปั ญหาเกี่ยวกับคุณมากกว่าด วงชะตาของคุณช่วงนี้พบเจอกับคนดี

และคนไม่ดี จะต้องระมัดระวังอย่ า ได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่เหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเป็นโช คชะตาถึงแม้ว่าจะพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดี

ช่วงของสัปดาห์นี้ก็ตาม ผ่านพ้นอายุของวัปลายปีที่ผ่านมาเป็นต้นไปด วงชะตามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่มหาโช คมหาทรั พย์

ดูชะตาเรื่องของอำนาจวาสนาจะเข้ามาของเรือนทำให้เหตุการณ์ต่างๆหลายๆสิ่งหลายๆ อย่ างผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีอยู่เสมอ

แนะนำอย่ างหนึ่งช่วงนี้ให้กรวดน้ำกับ เจ้ากร รมนายเวรด้วย แล้วบุญจะช่วยส่งเสริมเปิ ดโช คลาภให้กับตัวคุณ

เซียมซีบอกโชคหมายเลข 3

ดว งเด่นเรื่องของการเปิดช่องทางการทำงาน มีโช คลาภมากขนาด จังหวะชีวิตเริ่มดีขึ้นกว่าเดิม เป็นคนที่มีสีทาหน้าตาเคร่งขรึม

ดูเหมือนว่าจะเป็นคนอมทุกข์เล็กน้อยค่อนข้างเจ้าระเบียบ บ างครั้งก็ดูดุดันจนคนอื่นไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แต่ถ้าใครได้รู้จักตัวตนที่แท้จริง

ของแล้วจะรู้เลยว่าเป็นคนที่มีนิสัยดี นึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอทำอะไรก็จะเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเอง จนบ างครั้งทำให้ตัวเองนั้นลำบ ากใจ

คนก็ไม่ได้บอกให้ใครได้รับรู้สักเท่าไหร่เรื่องนี้ เพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เห็นจำเป็นต้องไปอวด หรือไม่บอกใครเลย ด วงชะตา

ของผู้ที่จะได้ดิบได้ดีจากการเป็นเจ้านายตัวเอง หากใครมีอุปสรรคช่วงนี้ให้ลุยให้เต็มที่อย่ าได้ย่อท้อแล้วช่วงต้นปีจะพบกับ

โ ชคที่ก้าวเข้ามาจังหวะชีวิตของคุณเอง

เซียมซีบอกโชคหมายเลข 4

ความมั่นคงจากผลตอบแทน ทำให้ด วงชะตาของคนนั้นเจอกับสิ่งที่ดี ผลจากการทำงานหนักนิสัยใจคอโดยรวมแล้วเป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อย

อัธย าศัยดียิ้มเก่ง มองโลกแง่ดีอยู่เสมอให้อภั ยคนได้ง่าย เป็นเหตุให้หลายๆครั้ง คุณจะต้องเอากลับมาคิดที่บ้ านดว งชะตาของบดี เป็นด วงชะตา

เดียวกับด วงเมืองช่วงนี้ สถานการณ์บ้ านเมืองเป็นอย่ างไร โดยชะตาของคุณก็จะเป็นแบบนั้นภาย 3 วัน 7 ด วงชะตามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหนักมาก

แม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคปั ญหาต่างๆนานาก็ตาม แต่ก็จะได้ดีหลัง 7 วันอย่ างแน่นอน

เซียมซีบอกโชคหมายเลข 5

ช่วงนี้ด วงการงานกำลังดีเยี่ยม มีเงิ นมากกว่าบริวาร จะได้รับคำตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับค่ าแรงตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ชอบที่จะคิดแตกต่าง มีจินตนาการสูงที่แปลกใหม่ไม่เหมือนผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นทางอ้อม เป็นคนที่มีความคิดลบมากกว่าคิดบวก

เพร าะเชื่อว่าการคิดบวกเสมอไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น

เซียมซีบอกโชคหมายเลข 6

ช่วงนี้เน้นย้ำให้สร้างกุศล กลางเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เงิ นก้อนโตเป็นของรางวัลมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเป็นพิเศษ

ทำอะไรจะทำให้ตัวเองเป็นจุดเด่นอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ทุกครั้งไปจะทำเฉพาะกับคนที่รู้สึกว่าน่าหมั่นไส้ ด วงชะตาจะได้ดีจากคำพูดคำจา

แม้ว่าคำพูดของคุณนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครชอบสักเท่าไรก็ตาม แต่มันจะเป็นผลดีเรื่องของการทำงานและการทำงาน

อีกครั้งช่วงของกลางเดือนนี้มีโอกาส ที่จะได้โช คลาภจากการทำงานหนักมากการทำงานช่วงนี้กูจะเหนื่อยมากกว่าช่วงอื่นเป็น

พิเศษและจะส่งผลกระทบทางที่ดีช่วงของเต้นปีอย่ างแน่นอน

เซียมซีบอกโชคหมายเลข 7

ช่วงนี้มีโอกาสได้ซื้อบ้ านที่ดิน มีโอกาสดีๆจังหวะดีช่วงต้นปี เป็นคนที่มีความอดทนสูงมากมีความเข้มแข็ง มีพลังซ่อนเร้นอยู่

อ่อนโยน ละเอียด ถี่ถ้วนมีความปราณีตมากกว่าผู้อื่น ยิ่งถ้าเป็นเพศหญิ งแล้วนั้นคุณเป็นคนที่มีลักษณะ เรื่องของการทะลุอดทน

มากกว่าผู้ชาย สำหรับคนที่เป็นผู้ชายนั้นคุณ เป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนมากกว่าผู้หญิ ง แต่เรื่องการตั ดสินใจและการหาเงิ น

คุณเป็นเพศที่เก่งมาก

ขอบคุณีท่มา….

s i a m m e n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *