3 ราศี ประตูโชค ประตูทรัพย์ เปิดทาง รวย

3 ราศี ประตูโชค ประตูทรัพย์ เปิดทาง รวย

รา ศีมั งกรประตูทรัพย์เปิด

ดูท่าคุณจะเป็นคนที่ด ว งดีสวนกระแสจริง แม้จะมีการโยกย้าย หรือได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานอย่างไร สุดท้าย

คุณจะได้สิ่งที่ดีสำหรับตัวเอง ในบางคนจะได้เริ่มต้นชีวิตการงานใหม่อีกครั้ง มีการเปลี่ยนที่ทำงาน แม้ก่อนจะ ตั ดสิน

ใจเลือกนั้น จะดูย ากลำบากและหวั่นไหว แต่เมื่อการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นเรื่อยจะเป็นปีที่ดี

ในการทำธุรกิจส่วนตัว และการลงมือทำงานอย่างเป็นรูปธรรมคุณจะได้ประสบการณ์ตรงที่นำมาต่อยอดได้อีกมาก

ราศี ตุ ลย์ประตูทรัพย์เปิด

ในปีนี้ จะเป็นปีที่อารมณ์ความรู้สึก จะมีอิทธิพลมากต่อชีวิตการทำงาน ยิ่งคนที่ทำมาค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัว

จะรู้เลยว่าอารมณ์มีผลต่อยอดขายอย่างไร เป็นปีที่เด่นสำหรับคนทำการค้าออนไลน์ หรือเริ่มธุรกิจแนวใหม่

งานที่เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ งานที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึก ของกิน ของประดับ ความรักความสัมพันธ์ จะได้โชคลาภเข้า

มาอยู่ไม่ข า ด แต่งานที่ต้องพึ่งพาคนอื่น งานประจำในหน่วยงานของรัฐ งานที่อยู่กับองค์กรใหญ่ จะมีเหตุลูบหน้าปะจมูก

ไม่มีความคล่องตัวไร้อิสรภาพ ความทุกข์จะมาเยือนอยู่ตลอดเวลา ซ้ำยังเป็นเ รื่ อ งที่แก้ไขไม่ได้ เด่นที่สุด

คือคนที่ต้องการขยับขย ายงาน วางแผนทำโครงการใหม่ ตั้งโรงงานต่อเติมออฟฟิศ รับงานนอกมากขึ้น ตลอดจนงานนำเข้า-ส่งออก

จะได้พลิกจังหวะในช่วงปลาย ปี ครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก

รา ศี กันย์ ประตูทรัพย์เปิด

อะไรที่ต้องรีบทำก่อนตามลำดับความสำคัญ อย่าพลาด สิ่งที่จะทำให้คุณเกิດปัญหาตามมาภายหลังมาก คือการทำอะไรล่าช้าเกินไป

ควรบริหารจัดการให้ดี อย่าปร ะเมินผิดและอย่าช ะล่าใจ อุปสรรคทางการงานเป็นเ รื่ อ งของเวลา ไม่ว่าคุณจะชุลมุนมาก ไหนก็ตาม

หากงานดูยืดเยื้อย าวนาน ให้หาต้นเหตุให้เจอและลงมือกับมัน แต่ในส่วนของผลงานนั้น ปีนี้ คุณจะได้ข่าวดี เกี่ยวกับความนิยมยกย่อง

ได้รางวัล ได้เกียรติยศ บุคคลที่อยู่รอบ จะมองคุณด้วยความชื่นชมคนที่เคยร่วมงานกันมาก็จะตระหนักในความสามารถของคุณ

•เป็นความเชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณ ญาณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *