แนะนำ ให้ทำก่อนสิ้นปี จะมีโชคใหญ่

แนะนำ ให้ทำก่อนสิ้นปี จะมีโชคใหญ่

ใกล้จะเข้าสู่ช่วงสิ้นปีแล้ว วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับบ้านเรามาอย่างช้านาน

ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างบาป บุญ wีสางรวมถึงเจ้าที่เจ้าทางและwีบ้านwีเรือนด้วย

ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสองอย่างหลังครับ นั่นก็คือการไหว้เจ้าที่ในบ้านนั่นเอง การไหว้ดังกล่าว..

จึงเป็นการไหว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้านดังนั้นเราจึงควรไหว้ทุก3-6 เดือนต่อครั้ง(เป็นอย่างน้อย)

เพื่อเป็นการขอขมาในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไปโดยสามารถไหว้ ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคาร

และวันเสาร์เพราะถือเป็นวันรับโดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การไหว้ดังนี้…

วิ ธีการไหว้เ จ้าที่กลา งบ้าน

1.น้ำแก้ว

2.ดาวเรือง9ดอก

3.เทียน1คู่ ธูป 5 ดอก

4.ผลไม้9อย่างเพื่อความเป็นศิริมงคล

5.หมากพลู 9 คำซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายแตกต่างกันเช่น

สับปะรดเพื่อจะได้มีหูตากว้างไกล

กล้วยจะช่วยให้สิ่งต่างที่ทำง่ายขึ้น

องุ่นเพื่อช่วยในเรื่องการเงินหรือทรัพย์สมบัติที่เพิ่มพูนขึ้น

แก้วมังกรเพื่อช่วยในเรื่องการปกครองลูกน้องบริวารสำหรับเจ้าของกิจการ

วิธีการจัดของให้ใช้ผ้าขาวปูกลางบ้านโดยหันหลังให้กับประตูหน้าแล้ว

เอาของทุกอย่างวางบนผ้าขาวจากนั้น ให้จุดธูปเทียนแล้วกล่าวขอขมาว่า……ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่ เจ้าของทาง

เจ้าของบ้าน เจ้าของเรือน บ้านเลขที่บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดีข้าพเจ้า………(ชื่อ-นามสกุล)………นำเครื่องสักการะบูชามา

ตั้งถวายเพื่อขอขมากຽຽมหากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไป ทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกຽຽมท่าน

ขอท่านจงโปรดงดโทษเว้นโทษและอโหสิกຽຽมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญและโปรดช่วย ……(อธิฐานขอตามปรารถนา)……

จากนั้นให้รอจนธูปหมด(ภายในบ้าน)แล้วค่อยดับเทียนและลาผลไม้โดยวิธีการก็คือให้จับที่ตัวพาน หรือถาดผลไม้แล้วพูดว่า

ขอแดนขอชานให้ลูกให้หลานกิน เพื่อความเป็นศิริมงคลจากนั้นก็นำไปทานได้เลย

•เป็นคว ามเชื่อส่วน บุคคล โ ปรดใช้วิจ ารณญ าณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

https://bit.ly/35TRuMo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *