2 วันเกิด ชะตาประตูทรัพย์เปิด มีเกณฑ์เป็นเศรษฐี เงินล้าน

2 วันเกิด ชะตาประตูทรัพย์เปิด มีเกณฑ์เป็นเศรษฐี เงินล้าน

วั น อ า ทิ ต ย์

ห้วงเวลาที่ผ่านมา ด วงชะตาท่านไม่ค่อยสู้ดี มาตลอด

ทำงานเหมือนจะดีจะดีจู่ก็เกิ ดเบ าะเเ ว้งกับเพื่อนร่วมงาน

มีศัต รูในที่ทำงานมีคนเเอบซุบซิบเรื่ องเราลับหลังมองหน้ากันไม่ค่อยติด

ทำให้ชีวิตท่านจมดิ่งมีเเต่ความกังวล ทำงานไม่มีความสุข จนเเทบ

ไม่อย า กตื่นไปทำงานในทุกเช้า ชีวิตของท่านจะค่อยดีขึ้นตามลำดั บ

เพื่อนที่ทำงานจะเข้าใจเรามากขึ้นศั ต รูในที่ทำงานจะเเพ้ภั ยตัวเอง

เเถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภจากการเสี่ ยงโช ค หากเจอคน

ขายล็อตเตอรี่เร่ขายล็อตเตอรี่ใยสุดท้ายให้รับไว้ อย่ าปฎิเสธ

ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักเเสน

วั น อั ง ค า ร

ห้ ว งเวลาที่ผ่านมา ด วงชะตาของท่านมักถูกรุ มเร้ าด้วยโร ค

กังวลจากทั้งคนรักเเละญาติพี่น้องทำให้รู้สึกหงุ ดห งิดกังวลเเละไม่โอเค

กับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ยิ่งไปคุยไปปรึกษากับเพื่อนเรื่ องอาการ ก็ยิ่งเ ค รียด

จิตตกไปกันใหญ่ชีวิตท่านจะเข้ารอบเข้ารอยมาก หน้าที่การ งานเจ้านาย

จะขึ้นเงิ นเดือนให้ตำเเหน่งก็ขยับสูงขึ้นอีกขั้น ความกังวลจะเริ่มลดน้อยลง

เเละด วงท่านมีเกณฑ์ได้ลาภลอยจากการเสี่ ยงด วงลุ้นโช คจากการส่งฉลากสินค้ า

ไปลุ้นโช คตามหน้าหนังสือพิมพ์เเละตามร ายการทีวีจะได้รับรางวัลเป็นรางวัลมูลค่ า

หลักเเส นเเต่น่าเสี ยดายที่หลายคนมีด วง เเต่กลับไม่อย า กอย า กลุ้นอย า ก

ส่งเพราะมักคิดว่าตัวเองคงไม่ได้หรอกเเละไว้เรื่ องคำพูดคำจา อย่ าเผลอไปพูดจา

หย าบค ายกับบิดามารดา เด็ ดขา ด เเม้จะเคยชินเเละติดจากการคุย

กับเพื่อนมาเเต่พอเวลามาอยู่กับบิดาม ารดาต้องระ วังคำพูดให้มาก

•เป็น ความเชื่อส่ว นบุคคลโปรดใช้วิจาร ณญาณใน การอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

k a t i s o n j a i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *