เกิด 4 ราศี มีโชคใหญ่ มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ ท้ายปี

เกิด 4 ราศี มีโชคใหญ่ มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ ท้ายปี

นับเป็นพระที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เมื่อหลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้ หรือ ท่านเจ้าคุณ พระญาณวิกรม เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ชื่อดัง

ออกมาเปิ ดเผยคำทำนายโดยระบุว่าโดย ท่านเจ้าคุณ พระญาณวิกรม หรือ “ หลวงพี่อุเทน ” เจ้าอาวาสวัดท่าไม้

ที่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค “วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ” ทีท่านได้ระบุว่า 4 ราศีเฮดัง ร ว ยไม่ ลืมหู ลืมตา เตรี ยม

เ ป็ นเศร ษฐีใหญ่ได้โช คลาภ เงิ นทอง การงาน การเงิ น มีเกณฑ์ชะตาร่ำร ว ย ซึ่งได้แก่ชาวราศี …

•ราศีเมษ•

•ราศีตุลย์•

•ราศีมังกร•

•ราศีกรกฎ• = ร ว ย 4 ราศีที่แย่มานาน พบเจอดาวจตุสดัยเกณฑ์ เมษ ตุล มังกร กรกฎ และนอกจากทุก คน

จะไปทำบุญไหว้พระเสริมบ ารมีแล้ว ทำความดี และต้องเตรี ยมตัวเองให้พร้อมจด วงดีขึ้นแล้ว ฟ้าเปิ ด หมดเคร าะห์

หมดก ร รม หมดทุ กข์ จะพบสิ่งดีฟ้าเปิ ด หมดเคร าะห์ หมดกร รม หมดทุ กข์ จะพบสิ่งดี อย่ าลืมหาเวลาทำพิธีห่มผ้าพระนิพพาน

พระนอนแล้วอย่ าลืมทำความเค ารพ 7 สิ่ งนี้นะลูก สุภัทธะเอยเราคตาคตเค ารพสิ่ งนี้(พร ะวาจา)

๑. ให้มีค วามเค ารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒. ให้มีค วามเค ารพในพระธรรม

๓. ให้มีค วามเค ารพในพระสงฆ์

๔. ให้มีค วามเค ารพในการศึกษา

๕. ให้มี ความเค ารพในสมาธิ

๖. ให้มีค วามเค ารพในความไม่ประมาท

๗. ให้มี ความเค ารพในการต้อนรับแขก

มีความเค ารพ 7 อ ย่ า ง นี้ ในมงคลสูตร ร ว ย ร วยแน่นอน ดีแน่นอน หลวงพี่อุเทน หลวงพี่แซม

ให้โยม หมดห นี้ หมดทุ กข์ หา ยป่ ว ย บริวารเจ้าน ยดี สุขที่สุด บรรลุธรรมโดยเร็วที่สุด สาธุ

ขอบคุณีที่มา…

w i n g n a i k u n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *