เตือน 21 ธ.ค.นี้ พายุโซนร้อนลู กใหม่

เตือน 21 ธ.ค.นี้ พายุโซนร้อนลู กใหม่

เ ตื อ นพายุโซนร้อนลู กใหม่ ค าดกระทบภาคใต้ 21 ธ.ค.นี้ ฝนต กหนัก น้ำท่ ว มฉับพลัน เตือนภัยพิบัติ วาตภัย ฝนฟ้า พายุ

โพสต์เตือนพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ตอนล่าง ดูแบบจำลอง gfs ของสหรัฐอเมริกา ปรากฏพายุโซนร้อนให้เห็นล่วงหน้า​แล้ว 20 วันก่อนเกิ ดเหตุ

ถ้าสมมุติว่าเกิ ดขึ้นจริงจะเป็นแบบจำลอง สภาพอากาศที่มีความแม่นยำสุด ซึ่งสามารถค าดการณ์ล่วงหน้าถึง 20 วัน

แบบจำลองนี้คำนวณและอัพเดทด้วยระบบซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันซูเปอร์คอมพิวเตอร์ NWS คือ 8.4 petaflops

ซึ่งเร็วกว่าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปทั่วไปมากกว่า 10,000 เท่า ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ในศูนย์หลักสองแห่งในเรสตันเวอร์จิเนียและออร์แลนโดฟลอริดา

แต่ละแห่งมีคอมพิวเตอร์สองแถวทำงานควบคู่กันแต่ละแห่งมีความย าว 40 ฟุต ในช่วงพย ากรณ์อากาศ 20 ถึง 27 ธันวาคม 2563

สำหรับรา ยชื่อพายุโซนร้อนที่ค าดการณ์ว่าจะได้ใช้ อัมโบ (Ambo) พายุโซนร้อนลู กนี้ค าดการณ์ว่าจะก่อตัวในทะเลจีนใต้ตอนล่างประมาณ​วันที่ ​21 ​ธันวาคม​2563

โดยเป็นลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวผ่านทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ และพัฒนาเป็นพายุโซ นร้อนในทะเลจีนใต้ตอนล่างและค าดการณ์ว่า

พายุลู กนี้จะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ เคลื่อนตัวผ่านไปแห ลมญวน ทางตอนใต้ของเวียดนาม และค าดการณ์ว่าจะเคลื่ อนตัวเข้าสู่อ่าวไทย

ประมาณวันที่ 25ถึง27 ธันวาคม 2563 ซึ่งลักษณะเช่นนี้ถ้าเข้าภาคใต้ อาจจะทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ติดตามการอัพเดทสภาพอากาศในระยะต่อไป

ขอบคุณที่มา…

s h o w b i z z i n f oo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *