ข่าวดีมาแล้ว จ่อเปิด คนละครึ่งเฟส 2 รอบเ ก็ บต ก

ข่าวดีมาแล้ว จ่อเปิด คนละครึ่งเฟส 2 รอบเ ก็ บต ก

นับเป็นข่าวดี ของผู้ที่สมัครลงทะเบียนไม่ทัน เมื่อ “รมว.คลัง” จ่อเปิดลงทะเบี ยนรอบเก็บตกโดยค าดว่า

จะมีสิทธิเหลือไม่ต่ำกว่า 5 แสนสิทธิ รอ “กรุงไทย” สรุปตัวเลขทั้งหมดเร็วๆ

นี้ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง เตรี ย มเปิดลงทะเบี ยนโครงการ

คนละครึ่ง รอบเก็บตก ค าดว่าไม่ต่ำกว่า 5 แสนสิทธิ ซึ่งเป็นสิทธิจาก ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส 1 ประมาณ 4 แสนสิทธิ

และเฟส 2 ที่เปิดลงทะเบี ยนอีก 5 ล้านสิทธิ โดยค าดว่า จะมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์อีกจำนวนหนึ่ง โดยขณะนี้ธนาค ารกรุงไทย (KTB)

อยู่ระหว่างการสรุปตัวเลขทั้งหมด สำหรับโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ยังมีคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ เนื่องจากสาเหตุ

1. ลงทะเบี ยนไม่ทัน

2. ได้รหัส OTP ล่าช้า เนื่องจากระบบสัญญ าณโทรศัพท์มี ปั ญหา

ทำให้สถานะการลงทะเบี ยนไม่สมบูรณ์ โดยขณะนี้ธนาค ารกรุงไทยกำลังสรุปตัวเลขผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ

ในส่วนนี้ทั้งหมดสำหรับโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 และ 4 ตามนโยบ ายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนั้น

นายอาคม กล่าวว่า กระทรวงการคลัง ขอรอดูผลของโครงการคนละครึ่ง เฟส 1 และ 2 ในช่วงไตรมาส 1/64 ก่อน

เนื่องจากเศรษฐกิจ ยังต้องพึ่งพาการใช้จ่ายในประเทศหากมีมาตรการที่ทำให้ประชาชนมีการใช้จ่ายมากขึ้น ก็จะส่งผลให้เศร ษฐกิจฟื้นฟูได้เร็ว

นายอาคม ยังกล่าวถึง กรณีที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ร ายหนึ่งมีปัญหาในวันลงทะเบี ยนโครงการคนละครึ่ง

เฟส 2 ทำให้ประชาชนไม่ได้รหัส OTPและพลาดสิทธิ์การลงทะเบี ยนว่า ในเบื้องต้น ได้รับร ายงานว่า ผู้ให้บริการร ายดังกล่าว…

จะมีมาตรการชดเชยให้กับลู กค้ า ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ก็เป็นคนละส่วน กับสิทธิประโยชน์ที่ได้จากโครงการคนละครึ่ง เพราะเชื่อว่า

ประชาชนยังอย ากได้เงิ นไปจับจ่ายซื้อของมากกว่าได้รับค่ าบริการอินเตอร์เน็ต และส่วนลดค่ าโทรศัพท์ต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงการคลัง

อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องนี้ด้าน นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาค ารกรุงไทย (KTB) กล่าวว่า ปัญหาเรื่องการส่งรหัส OTP ล่าช้า

ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รา ยหนึ่งนั้นเป็นปัญหาคอขวด เพราะระบบไม่ได้ออกแบบมา เพื่อรองรับปริมาณร ายการที่ส่ง SMS

มาแบบพร้อมกัน คราวละมากๆ ซึ่งในส่วนของผู้ลงทะเบี ยน โครงการคนละครึ่งเฟส 2 จำนวน5 ล้านคนนั้น ขณะนี้ธนาค ารกรุงไทย

ยังไม่ได้มีการส่ง SMS เพื่อให้ผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ได้รับสิทธิ เข้ามาแออัดกันลงทะเบี ยน

ในแอปพลิเคชั่นจำนวนมาก เนื่องจากยังมีเวลาก่อนที่โครงการเฟส 2 จะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2564มีผู้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง

เฟส 1 เข้ามายืนยันเพื่อรับสิทธิเงิ นอุดหนุนเพิ่ม 500 บ าทจากเฟส 2 มากเกินกว่าที่ค าดการณ์ โดยในวันแรกพบว่า

มีผู้ยืนยันสิทธิแล้วกว่า 4 ล้านคนทำให้แอปพลิเคชันเป๋าตังมีความหน่วง ธนาค ารจึงจำเป็นต้องปิดระบบ แต่ยืนยันว่าแอปพลิเคชันเป๋าตัง

สามารถกลับมาใช้งานได้แล้ว 100%” นายผยง กล่าว…

ขอบคุณที่มา…

t ช h e b a n g k o k i n s i g h t.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *