คนละครึ่ง เฟส 2 เงินเข้าเมื่อไหร่ มาดูกัน

คนละครึ่ง เฟส 2 เงินเข้าเมื่อไหร่ มาดูกัน

..จากกรณีที่ ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน ได้ไฟเขี ยวขย ายโครงการ “คนละครึ่งเฟส 2”

โดยเปิดให้ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.

เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 โดยการ ลงทะเบี ยนคนละครึ่ง เฟส 2 เต็มทั้ง 5 ล้านสิทธิภายในเวลาอันรวดเร็วนั้น

ล่าสุดโครงการ “คนละครึ่งเฟส 2” ได้ทยอยส่งข้อความยืนยันให้กับผู้ลงทะเบี ยน โดยมีทั้งผู้ที่ได้ข้อความระบุว่า ได้รับสิทธิ สิทธิเต็ม

และลงทะเบี ยนไม่สำเร็จ อย่ างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ได้รับข้อความลงทะเบี ยนไม่ผ่านนั้น กระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ยังไม่เสียสิทธิ

และมีโอกาสลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งใหม่ได้ สำหรับผู้ที่ได้รับข้อความว่า ลงทะเบี ยนไม่สำเร็จนั้น อาจเพราะระหว่างการลงทะเบี ยน

มีการพิมพ์ข้อมูลไม่ตรงกับที่มีอยู่ในระบบ เช่น การพิมพ์ชื่อ นามสกุลผิด กรอกตัวเลขบัตรประชาชน หรือรหัสหลังบัตรไม่ถูกต้อง

รวมถึงอาจใส่วันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในบัตรประชาชน อย่ างไรก็ตาม หากใครที่รับข้อความว่าลงทะเบี ยนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง

สามารถรอมาลงทะเบี ยนใหม่ในรอบถัดไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเปิดเมื่อไร หรือจำนวนแค่ไหน เพราะต้องรอพิจารณารา ยละเอียดก่อน

ส่วนของคนที่ได้รับเอสเอ็มเอสยืนยันว่าได้รับสิทธิแล้ว จะต้องดาวน์โหลดพร้อมติดตั้ง แอพฯ เป๋าตัง และยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการ

และสามารถเริ่มต้นใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 นี้ ปัญหาการลงทะเบี ยนใหม่ นางสาวกุลย า ระบุว่า ไม่ใช่เรื่องใหม่

จากการลงทะเบี ยนเฟส 1 ที่ 10 ล้านคน ก็มีผู้ลงทะเบี ยน ไม่ถูกต้อง รวมกับที่ใช้สิทธิ์ไม่ทัน กว่า 2.4 ล้านคน ซึ่งคลัง ก็นำมาเปิดลงทะเบี ยน

ในรอบเก็บตกให้ทั้งหมด ไม่ได้ตั ดสิทธิ์แต่อย่ างใด แต่เฟส 2 อาจมีการสื่อสารไม่ชัดเจน ว่าให้มาลงทะเบี ยนใหม่

ซึ่งผู้เสี ยสิ ทธิ์ อาจเข้าใจว่า ให้แก้ไขข้อมูลได้ ด้านเฟซบุ๊ค Krungthai Care ระบุว่า ผู้ที่ลงทะเบี ยนโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ทั้งหมด 5 ล้านคน

กรุณารอ SMS แจ้งผลลงทะเบี ยนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 จากนั้น สามารถยืนยันตัวตนได้ง่ายๆ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือตู้ ATM กรุงไทย

สีเทา กว่า 3,300 ตู้ ทั่วประเทศ โดยจะเริ่มใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 2” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

ขอบคุณที่มา…

t h e b a n g k o k i n s i g h t.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *