ถ้า เรามีของดีอยู่กับตัว จงแสดงออกมาใ ห้คนอื่นเห็น

ถ้า เรามีของดีอยู่กับตัว จงแสดงออกมาใ ห้คนอื่นเห็น

วันนี้เรามีบทความดีๆมาฝากเพื่อนๆ ผลงานคือตัวบ่งบอกความสามารถของเราที่ดีที่สุด ถ้าเรามีของดีอยู่กับตัว ต้องแสดงออกมาให้คนอื่นเห็น

มิฉะนั้นไม่มีทางเลยที่ว่าคนรอบตัวจะรู้ถึงความสามารถที่เรามีซ่อนอยู่หากเรายังคงนิ่งเงียบเอาไว้หนุ่มใหญ่ผู้หนึ่ง ทนงตัวเองมีความรู้ความสามารถ

รอบตัวทุกด้านหลังจบการศึกษา กลับ ช น ตอถี่ๆ หลายครั้งไม่สามารถหางานใน อุ ด ม ค ติ ของตัวเองได้ เ ข า รู้สึกว่าตัวเองยอดเยี่ยม

แต้ไร้ผู้พบเห็น จึงผิดหวังกับสังคมอย่ าง รุ น แ ร ง หลายครั้งที่ถูกปฏิเสธการรับเข้าทำงาน เ ข า ทั้งเสียใจและสิ้นหวังมีวันหนึ่ง

เ ข า มาถึงชายหาด มีความคิดที่จะจบ สิ้ น ชี วิ ต ตัวเองขณะที่กำลังจะทำการ ป ลิ ด ชี พ ต น เ อง ประจวบเหมาะมีชายชราท่านหนึ่ง

เดินผ่ามมาพอดีเห็น เ ข า อีกทั้งได้ช่วย เ ข า ไว้ชายชราถาม เ ข า ว่า “ทำไมจึงคิดที่จะ ป ลิ ด ชี พ ตั ว เ อ ง”

เ ข า ตอบว่า………“ตัวเองไม่เป็นที่ยอมรับของคนอื่นและสังคม ไม่มีใครเห็นความสามารถในตัวของของ เ ข า “ชายชรา..

เก็บเม็ดทรายจากพื้นขึ้นมาเม็ดหนึ่ง ยื่นให้หนุ่มใหญ่ดู จากนั้น ทิ้งลงบนพื้น พูดกับหนุ่มใหญ่ว่า “ช่วยเก็บเม็ดทรายเมื่อครู่ขึ้นมาซิ”

หนุ่มใหญ่พูดว่า……. “นี่มันเป็นไปไม่ได้เลย” ชายชราไม่พูดอะไร มือล้วงเข้าไปในกระเป๋าหยิบไข่มุกแวววาวเงางามออกมาเม็ดหนึ่ง

แล้วโยนลงบนพื้นทราย จากนั้น พูดกับ หนุ่มใหญ่ว่า……..“เธอสามารถเก็บไข่มุกเม็ดนี้ขึ้นมาหรือไม่” “ย่อมได้แน่นอน”

“เช่นนั้น.เธอก็สมควรที่จะเข้าใจแล้วว่าเป็นเพราะอะไรเธอสมควรที่จะรู้ว่า ตอนนี้ตัวเองไม่ใช่ไข่มุกเม็ดหนึ่งดังนั้น…เป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนอื่นยอมรับเธอ

ได้ในทันทีหากคิดที่จะให้คนอื่นยอมรับเธอต้องคิดหาวิธี ทำให้ตัวเองกลายเป็นไข่มุกก่อน”หนุ่มใหญ่ได้ยินเช่นนี้ ก้มหน้าคิ้วขมวด ไม่สามารถโต้ตอบใดๆในทันที

ปรัชญาชีวิต

บางเวลา เราจำต้องรู้ว่า ตัวเองเป็นเพียงเม็ดทรายธรรมดาๆไม่ใช่ไข่มุกที่ล้ำค่า ร า ค า แพงเราต้องการโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม เช่นนั้น

เราต้องมีต้นทุนที่ทำให้ตัวเอง เหมือนดั่งหงส์ในฝูงอีกาจึงสามารถที่จะกระทำสำเร็จได้ ดังนั้นหากไม่สามารถทานทนกับการถูกกระทบกระเทือนอีกทั้งอุปสรรค

และรับไม่ได้กับการถูกมองข้ามและความเฉยเมยจากคนอื่น ก็จะย ากยิ่งที่จะประสบความรุ่งโรจน์หากต้องการให้ตัวเองโดดเด่นกว่าคนอื่นก็ต้องเพียรพย าย ามทำ

ให้ตัวเองเป็นไข่มุกเม็ดหนึ่งคนเก่งต้องมี “ของดี” และลงมือทำให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ทุกคนย่อมมี “ของดี” ในตัวเองอยู่แล้วครับ ทั้งความคิดดี ไอเดียดีๆ

รวมถึงฝีมือทักษะที่ดี เเต่การไม่นำสิ่งเหล่านี้ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ย่อมไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้น กองทัพจะมีนักรบฝีมือดีจำนวนมากไว้ทำไม

หากพวกเขาไม่ได้แสดงวิทยายุทธ์ออกมาให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศ บริษัทเองย่อมต้องการคนเก่งๆมาร่วมงาน เเละต้องการให้เกิดผลงานจากฝีมือของคนเหล่านั้น

คนที่ได้รับเลือกเข้ามาทำงานแล้ว เราต้องแสดงสิ่งดีที่มีในตัวให้โลกเห็นครับ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิด มีไอเดียเด็ดๆอะไรก็ต้องนำเสนอออกมา

นี่คือด่านแรกของการแสดงความสามารถ เพราะหากมัวเเต่นั่งเงียบในที่ประชุมเขินอายไม่กล้าพูด ก็ย่อมไม่มีใครรู้ว่าเราคิดอะไรดีๆออกมาได้ นอกจากเสนอความเห็นแล้ว

คนเก่งจริงต้องลงมือทำให้เป็นรูปธรรมชัดเจนด้วย ผลงานจะเป็นตัวบ่งบอกความสามารถของเราเอง บางครั้งคนเก่งจริงไม่จำเป็นต้องพูดมาก เพราะความสำเร็จที่เกิด

ขึ้นได้พูดแทนหมดเเล้ว การลงมือทำจึงสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด หากเราไม่ลงมือ ไม่มีผลงาน เจ้านายย่อมไม่รู้ว่าขีดความสามารถของเราอยู่ที่ไหน เราจะได้รับความไว้วางใจ

ให้รับผิดชอบหน้าที่ใหญ่ๆได้อย่างไรในเมื่อคนอื่นยังไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรได้บ้าง

ขอบคุณที่มา…

N i w a t R u n g v i c h a , j o b t o p g u n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *