3 ราศี มีเกณฑ์ รวย รับ ปี 64

3 ราศี มีเกณฑ์ รวย รับ ปี 64

ชะตาเศรษฐี ราศีเมษ 14 เม.ย.-14 พ.ค.

เป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงาน ย้ายงาน ปีใหม่นี้ชาวราศีเมษเริ่มมีความลงตัวเ รื่ อ งของการงานที่ดี

จะบอกว่างานที่เริ่มลงตัวในเดือนเมษายนไปแล้ว แต่ว่า 3 เดือนแรกของปี เป็นราศีที่งานหนักมาก เป็นราศีที่ต้องรับผิดชอบอะไรหลาย หลาย

อย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกัน แต่ย้ำก่อนว่างานหนักดีกว่าไม่มีงานทำ ดั งนั้ นคุณต้องใช้ความอดทน การเรียนรู้ การปรับตัวในช่วงต้นปีเยอะหน่อย

พอเข้าเม.ย.ใครที่คิดจะเปิดร้าน ลงทุน หรืออย า กทำธุรกิจเป็นของตัวเอง ราศีเมษจะเป็นราศีที่มีข่าวดีมารออยู่

•ก า รเ งิ น•

ข่าวดีคือหาเ งิ นได้เยอะขึ้น แต่มีรายจ่ายจุกจิก เรียกว่ากระเป๋ารั่ว ต้องหาเก็บเ งิ นออมอยู่พอสมควร โชคลาภ พอมีให้ลุ้นอยู่บ้าง ถ้าเกิ ด

วางแผนดี ดี ด วงการเ งิ นดีขึ้นเยอะมาก

ชะตาเศรษฐี ราศีเมถุน 15 มิ.ย.-16 ก.ค.

เป็นราศีที่เจอศึกหนักมาค่อนข้างจะสองสามปีเหมือนกัน คุณเป็นราศีที่พระราหูเข้าและดาวเสาร์เข้า แต่ทั้งสองได้ย้ายออกไปแล้ว

ชีวิตของคุณไม่ได้มีอะไรแ ย่ไปกว่านี้แล้ว ถือว่าเป็นปีแห่งความก้าวหน้าของชีวิตเลย

•ก า รเ งิ น•

ปลดหนี้ได้ ใครมีปัญหาเ รื่ อ งการเ งิ นมาก่อนหน้านี้ คุณจะหาเ งิ นได้หลากหลายทางมากยิ่งขึ้น แต่ให้พ้นสัก 3 เดือนแรกไปก่อน

พอเข้าช่วงเม.ย.ราศีเมถุนจะเป็นราศีที่เริ่มมีข่าวดี เ รื่ อ งรายได้ การเ งิ น หมุนเ งิ นได้ดี

ชะตาเศรษฐี ราศีธนู 16 ธ.ค.-14 ม.ค.

2-3 ปี ที่ผ่านมาเจอศึกหนักเยอะมาก ทั้งราหูเข้า พระเสาร์เข้า ชีวิตเต็มไปด้วยความเ ครีย ดความทุกข์ ปัญหาการเสียใจการสูญเสีย

มีทุกเ รื่ อ งที่มันไม่ดีเกิ ดขึ้นครบหมด แต่ในปี 2564 ราศีธนูด วงเปลี่ยน และเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมาก

อะไรที่เป็นคว ามทุกข์โศกเสียใจได้เปลี่ยนไปแล้ว

•ก า รเ งิ น•

สปอตไลต์สาดส่องมาที่การเ งิ นของราศีธนู ราศีธนูมั่งคั่งร่ำร วย การเ งิ นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเยอะมาก ถ้าไม่ร วยปีใหม่นี้

ก็ไม่รู้จะร วยปีไหนแล้ว ให้วางแผนเก็บเ งิ นเก็บทองให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วย แต่ว่าเ รื่ อ งของเ งิ นมาจากการทำงานเป็นหลัก

น้ำพักน้ำแรง การเ งิ นที่มาจากการ เ สี่ ย ง โชคไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่

•เป็น ความเชื่อส่ วนบุค คลโปรดใช้วิจารณญาณใน การอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *