เผย 38 จังหวัด พบผู้ติดโควิด กระจายไปทั่ว ภูมิภาค

เผย 38 จังหวัด พบผู้ติดโควิด กระจายไปทั่ว ภูมิภาค

นับเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนัก รับปีใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-9 ระลอกใหม่

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และกระจายไปยังหลายจังหวัด

โดยจากการรวบรวมข้อมูลพบจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อแล้ว 38 จังหวัด ประกอบด้วย

1.สมุทรสาคร 1,273 คน (รวมแรงงานต่างด้าว)

2.กรุงเทพมหานคร 58 คน

3.นครปฐม 31 คน

4.สมุทรปราการ 19 คน

5.สุพรรณบุรี 7 คน

6.สมุทรสงคราม 8 คน

7.สระบุรี 7 คน

8.นนทบุรี 11 คน

9.ปทุมธานี 6 คน

10.นครราชสีมา 6 คน

11.กำแพงเพชร 2 คน

12.ปราจีนบุรี 2 คน

13.พระนครศรีอยุธยา 3 คน

14.ประจวบคีรีขันธ์ 1 คน

15.ภูเก็ต 5 คน

16.ขอนแก่น 2 คน

17.กระบี่ 8 คน

18.ชัยนาท 11 คน

19.เพชรบุรี 11 คน

20.เพชรบูรณ์ 1 คน

21.อุตรดิตถ์ 2 คน

22.ราชบุรี 6 คน

23.นครศรีธรรมราช 1 คน

24.ฉะเชิงเทรา 12 คน

25.สุราษฎร์ธานี 1 คน

26.พิจิตร 4 คน

27.ชัยภูมิ 7 คน

28.ตาก 5 ราย

29.อ่างทอง 1 ราย

30.นครสวรรค์ 1 ราย

31.อุดรธานี 1 ราย

32.สงขลา 2 ราย

33.เลย 1 ราย

34.ชลบุรี 2 ราย

35.อุบลราชธานี 1

36.ตรัง 1 คน

37.ระยอง 36 คน

38.สตูล 2 คน

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด อ อ น ไ ล น์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *