เลือกกุหลาบ 1 ดอก บอกอะไรได้หลายอย่าง

เลือกกุหลาบ ดอก บอกอะไรได้หลายอย่าง

กุหลาบส้ม

คนที่เลือกภาพนี้แสดงว่า คุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมา ดังนั้นคนที่รู้จักคุณแรกๆ อาจจะรู้สึกว่าคุณดูหยิ่งเกินไป

ทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาคุยกับคุณแต่ถ้าเป็นคนที่ได้รู้จักกับคุณมานานแล้ว จะรู้ว่าคุณน่ะเป็นคนที่นิสัยดี

ซื่อตรงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจและเป็นธรรม หากพบกับเรื่องที่ไม่ยุติธรรม คุณก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเสมอ

เป็นที่พึ่งพาของเพื่อนได้เสมอ

กุหลาบแดง

คุณเป็นคนคุยเก่ง มีความเป็นมิตรกับทุกๆคนเสมอ ใครๆก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนกับคุณได้ เพียงแค่คุยกันสักพักก็สามารถ

ที่จะสนิทสนมกันได้คุณเป็นคนที่มีจิตใจมุ่งมั่น เวลาที่ต้องการจะทำอะไรสักอย่ างก็จะมีความตั้งใจกับมันมาก คุณรักความยุติธรรม

มีความอดทนอดกลั้น ซื่อสัต ย์ กตัญญู ไม่ลืมพี่ลืมน้องไม่ลืมบุญคุณ รักใครรักจริง คนรอบตัวทุกคนจึงรักคุณมาก

กุหลาบขาว

คนที่เลือกภาพนี้นั้นแสดงว่า คุณรักความสนุกและสนุกในความรัก ผู้คนมักใจดีกับคุณเสมอ จนดูเหมือนเค้ ามองเห็น สเ น่ห์

บ างอย่ างในตัวคุณคุณเป็นคนสุภาพเรียบร้อย มีอารมณ์ขัน ทนอยู่กับความเค รี ย ดนานๆไม่ได้ ต้องหาเรื่องสนุกๆทำตลอด

คุณเป็นคนกินเก่ ง อาหารอะไรอร่อยๆคุณนั้นชอบมากๆ นั่นทำให้คุณทำอาหารเก่งไปด้วย

กุหลาบแดง

คุณเป็นคนโอนอ่อนตามหมู่เพื่อนๆ เป็นคนที่อะไรๆ ก็ได้ ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นอะไร คุณเป็นคนรักสงบ มีความลับส่วนตัวเยอะ

เป็นคนรักสะอาด ไม่ชอบเห็นอะไรสกปรกๆเลย คุณไม่ชอบที่จะทะเลาะเบ าะแว้ งกับใคร หากเป็นไปได้ก็จะพย าย ามหลี กเลี่ ยง

คุณชอบใช้เวลาว่างไปกับการทำอะไรเงียบๆคนเดียว มักมีความสุขเมื่อได้เห็นว่ามีคนชอบอะไรเหมือนกับคุณ

•เป็นควา มเชื่อส่วนบุคคลโปร ดใช้ วิจารณญาณใ นการอ่าน•

ขขอบคุณที่มา…

t a i n i s a i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *