ครม.ประก าศวันหยุด ปี 64 รวมวันหยุดทั้งปี 24 วัน

ครม.ประก าศวันหยุด ปี 64 รวมวันหยุดทั้งปี 24 วัน

รมว.วัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวันหยุดประจำปี 2564

รวมทั้งปี 24 วัน ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เสนอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ CV-19

ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยปี 2564 เป็นปีแรก ที่ครม.ประกาศตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศ ษ

และกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมวันหยุดทั้งปี 24 วัน แต่ภาคอีสานจะได้ 23 วัน ทุกภาคมีวันหยุดเทศกาลประจำปี

ปฏิทินวันหยุด

สำหรับวันหยุดประจำภาคทั้งปี หยุด 4 วันดังนี้ 26 มี.ค.2564 หยุดประจำภาคเหนือ

เนื่องจากเป็นประเพณีไหว้ประธาตุประจำปี วันที่ 10 พ.ค.2564 หยุดราชการ

เนื่องจากวันหยุดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน

เนื่องจากบุญบั้งไฟ วันที่ 6 ต.ค. วันหยุดประจำภาคใต้เรื่องจากสารทเดือนสิบ

และวันที่ 21 ต.ค.หยุดประจำภาคกลาง เนื่องจากออกพรรษา อย่ างไรก็ตาม รัฐบ าลประกาศเป็นวันหยุด

สถาบันการเงินเอกชน ไม่ต้องหยุดก็ได้ ทั้งนี้ ครม.ประกาศวันหยุดประจำภาคปี 64 เพิ่มพิเศษ 4 วัน

รวมวันหยุดทั้งปี 24 วันประกาศตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการเพิ่มด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *