โควิด รอบใหม่นี้ ยอดเพิ่มต่อเนื่อง กระจาย ไป ทั่ว

โควิด รอบใหม่นี้ ยอดเพิ่มต่อเนื่อง กระจาย ไป ทั่ว

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-9 ระลอกใหม่

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และกระจายไปยังหลายจังหวัด

โดยจากการรวบรวมข้อมูลพบจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อแล้ว 51 จังหวัด

ประกอบด้วย

1.สมุทรสาคร

2.กรุงเทพมหานคร

3.ระยอง

4.นครปฐม

5.สมุทรปราการ

6.เพชรบุรี

7.ฉะเชิงเทรา

8.นนทบุรี

9.ปทุมธานี

10.สมุทรสงคราม

11.สระบุรี

12.ราชบุรี

13.ชลบุรี

14.ตาก

15.ชัยภูมิ

16.นครราชสีมา

17.ชัยนาท

18.กระบี่

19.พิจิตร

20.พระนครศรีอยุธยา

21.ขอนแก่น

22.ภูเก็ต

23.อุตรดิตถ์

24.กำแพงเพชร

25.นครสวรรค์

26.นครนายก

27.ปราจีนบุรี

28.สงขลา

29.สตูล

30.เชียงใหม่

31.เพชรบูรณ์

32.สุโขทัย

33.อ่างทอง

34.ลพบุรี

35.สุพรรณบุรี

36.เลย

37.อุดรธานี

38.สุรินทร์

39.อุบลราชธานี

40.นครศรีธรรมราช

41.สุราษฎร์ธานี

42.ตรัง

43.นราธิวาส

44.ลำปาง

45.จันทบุรี

46.ระนอง

47.อำนาจเจริญ

48.ตราด

49.มหาสารคาม

50.หนองคาย

51 กาญจนบุรี

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด ออ น ไ ล น์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *