ผบ.ตร. สั่ง กสทช.-ดีอีเอส ตรวจสอบ-ระงับ การเผยแพร่ 4สื่อ 1เพจ เหตุ กระทบความมั่นคงของรัฐ

ผบ.ตร. สั่ง กสทช.-ดีอีเอส ตรวจสอบ-ระงับ การเผยแพร่ 4สื่อ 1เพจ เหตุ กระทบความมั่นคงของรัฐ

วันนี้ 19 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า….ในโซเชียลมีเดียมีการแชร์เอกสารคำสั่งของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)

ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (กอร.ฉ.) ได้ออกคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้า ยแ รง

ที่ 4/2563 เรื่อง ให้ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เนื่องจากปรากฏว่าได้มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระ

ที่มีผลกร ะทบ ต่อความมั่น คงของ รัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทางโทรทัศน์ด้วยการนำเสนอเนื้อหารายการบางส่วนของ

วอยซ์ทีวี และ/หรือสื่อสังคมออนไลน์ อันได้แก่

Voice TV

ประชาไท

Prachatai.com

The reporter

THE STANDARD

และ เยาวชนปลดแอก Free YOUTH

จึงให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดีอีเอส) ดำเนินการเพื่อตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศ

หรือระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วแต่กรณีตามหน้าที่และอำนาจ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า คำสั่งที่ 4/2563 เป็นคำสั่งจริง แต่ยังอยู่ระหว่างขั้นตอน

การนำไปเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา อย่างไรก็ตาม คำสั่งต่าง ๆ จะมีผลตามกฎหมายต่อเมื่อมีการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

คำสั่งที่ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ อาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ ในวันนี้เวลาประมาณ 10.00 น. ทาง กอร.ฉ.

จะมีการแถลงข่าวให้ทราบอีกครั้ง

ขอบคุณที่มา…

j a n g k h a o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *