ประโยชน์มากล้น น้ำตะไคร้ใบเตย ดื่มวันละ 1 แก้วก่อนนอน

ประโยชน์มากล้น น้ำตะไคร้ใบเตย ดื่มวันละ 1 แก้วก่อนนอน

วันนี้เรามีบทความดีๆมาฝากเพื่อนๆ เรื่องเกี่ยวกับ ตะไคร้ เป็นพืชที่ได้รับความนิยมในการนำมาทำอ า ห า ร ไ ท ย

และอยู่คู่ครัวคนไ ท ยมานานตะไคร้มีประโยชน์ต่ อ ร่างก ายในเรื่องของช่วยทำให้ระบบ ย่ อ ยทำงานดี ลด แก๊ ส

ใน ลำไ ส้ มีการนิยมนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อ ช่ ว ยบรรเ ท าอ า ก า รเวียนศี รษะ แก้อ า ก า รเ ม า

หรือ อ า เ จี ย นอีกด้วย โดยในวันนนี้เรามีสูตรการทำชาตะไคร้มาฝากกัน

สิ่ง ที่ต้ องเตรียม

1 ตะไคร้สด 5 ต้น

2 ใบเตย 3 ใบ

3 น้ำ 2 ลิตร

วิธีทำ

1 เริ่มจากต้มน้ำให้เดือดและใส่ตะไคร้กับใบเตย ที่ล้างสะอาดแล้ว ลงไปในหม้อ

ต้มไปเรื่อยๆประมาณ 15 นาที ให้ใช้ไฟปานกลาง โดยไม่ต้องเปิดฝา

2 เมื่อครบ 15 นาทีแล้ว เร่งไฟให้แรงขึ้น ช้อนฟองที่ลอยขึ้นมาออก เพื่อทำให้น้ำตะไค ร้ใ ส

3 พักไว้ให้คลายความร้อน จากนั้นจึงกรอกใส่ขวด นำแช่ตู้เย็น สามารถดื่มได้ทั้งแบบเย็นและแบบร้อน

4 หากต้องการดื่มเพื่อสุขภาพ ไม่ควรเติมน้ำตาล

การดื่มน้ำตะไคร้เ พื่ อ สุ ข ภา พ ให้เราดื่มน้ำตะไคร้แทนน้ำเปล่าเป็นเวลาติดต่อกัน 1 อาทิตย์

เพื่อนช่วยล้างก ร ด ยู ริ คใน เ ลื o ด ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอ า ก า ร ป ว ด เ ข่ า ป ว ด ข้ อ และเ ก๊ า

ข้อดีและ ประโยช น์ของการดื่ ม ช าตะไคร้

1 ช่วยลดไข มั นในเ ส้ นเ ลื o ดได้

2 บำรุงร่างกาย ช่วยในการขั บ ล ม และแก้อาการเ สี ย ด อ า ก า ร แน่นท้อง

3 ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น

ทั้งนี้ หากเราดื่มน้ำตะไคร้แล้วรู้สึกป ว ด ปั ส ส า วะบ่อยกว่าปกติ ให้เลี่ยงการดื่มก่อนเข้านอน 2 ชั่ ว โ ม ง

ตะไคร้นอกจากจะเป็นพืชสวนครัวที่เรานำมาใช้ทำอ า ห า รกันหลายประเภทแล้ว ยังนับว่าเป็นสมุ นไ พร

ที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นน้ำมันหอมร ะเ หยที่มีประโยชน์อีกด้วย

ขอบคุณที่มา…

k r u s t o r y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *