นายก แนะ อย่าสนุกมากเกินไป ประชาชนละเลยป้องกันโควิด

นายก แนะ อย่าสนุกมากเกินไป ประชาชนละเลยป้องกันโควิด

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหม่ของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด และไม่สบายใจที่ประชาชนบางกลุ่มยัง

ไม่ระมัดระวังในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ หรือป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นเท่าที่ควร ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

ของเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นได้โดยนายกฯขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่วยกันร่วมมือแก้ปัญหาโควิด-19 และขอให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ

ต่อกันและกัน เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนปลอดภัย เนื่องจาก ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด

ทั้งติดเชื้อจากบุคคลสู่บุคคลจากการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เสี่ยง และการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน จึงขอให้ประชาชนปฎิบัติตาม

คำแนะนำของเจ้าของหน้าที่แต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัดนายอนุชา กล่าวว่า นายกฯ ขอให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่มีการรวมคน

และขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเสมอ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆให้ความร่วมมือในการตรวจวัด

อุณหภูมิร่างกายตามสถานที่ต่างๆ ติดตั้งแอปพลิเคชั่นหมอชนะ และสแกน ไทยชนะ เวลาเช็คอินและเช็คเอ้าท์สถานที่ต่างๆ

และหากมีอาการที่สงสัยว่าจะติดเชื้อขอให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว อย่าปล่อยให้อาการรุนแรง ขอให้คนไทยทุกคนรวมพลังกันอีกครั้ง

เพื่อเอาชนะโควิดให้ได้ ถ้าทุกคนร่วมมือกันปฎิบัติตามระเบียบที่ทางเจ้าหน้าที่ประกาศ ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

จะสามารถควบคุมได้โดยเร็วโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า นายกฯ เป็นห่วงเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

ซึ่งได้รับรายงานว่าอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดนี้มาจากพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด

จึงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการเฝ้าระวังและป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำชับให้ด่านตรวจเรียกตรวจยานพาหนะและความพร้อมของผู้ขับขี่

รวมถึงคัดกรองวัดไข้ประชาชนก่อนเข้าพื้นที่ เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องกับผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ

และกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย พร้อมคุมเข้มการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุด

แก่ประชาชน พร้อมกับขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันลดอุบัติเหตุด้วยการป้องกัน อย่าเห็นแก่ความสนุกสนานมากเกินไปในช่วงนี้

การขับรถควรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ดื่มสุรา และขอให้นึกถึงครอบครัวให้มากๆ และนึกถึงคนอื่นที่ต้องเดือดร้อนจากการ

กระทำที่ประมาทเลินเล่อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ดอ อ น ไ ล น์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *