ผู้ มีบุ ญมาก จะไม่เลื่ อ น ผ่า น

ผู้ มีบุ ญมาก จะไม่เลื่ อ น ผ่า น

วันนี้เรามีบทความดีๆมาฝากเพื่อนๆผู้มีบุญ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้ านได้อย่ างปลอดภั ย

หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้ านหลังใหญ่โตเพียงใดแต่อยู่ที่ในบ้ านมีเสียงหัวเราะหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดก

ไว้ให้คุณหรือ ไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรงให้คุณดูแล ปรนนิบัติหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใด

แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ลู กของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่กตัญญูรู้คุณ

หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเสี ยงปรบมือ เมื่อคุณมีเงิ นนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่เมื่อคุณล้มลงยังมีอีกหลายมือยื่นมา

ฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่ าอวดว่ามีเงิ นเพราะย ามเจ็ บป่ ว ย นอนโรงพย าบ าลมัน

ไม่ต่างอะไรกับกระดาษอย่ าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่เพราะวันใดที่คุณล้ มป่ ว ย ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่ง

และเยี่ ย มยอด รอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณ อย่ าอวดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไป

กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่ าอวดว่ามีบ้ านหลังใหญ่โต วันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่นสุขอยู่ที่ใดสุข

อยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแตกต่างกัน บ างคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงิ นไม่มีใครให้พะวงบ างคน

ชอบขี่จักรย านได้ออกกำลังกาย เห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่ร ายทาง บ างคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจ

ให้สะอาดดื่มด่ำ ในรสพระธรรมบ างคนชอบทำสวนปลู กพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แสนวิเ ศ ษ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้

กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณะกุศลผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติเป็นบุคคลระดับมันสมองเป็นทรัพย ากรที่มีค่ าการเลี้ยง

ดูหลานเขาว่าแขน แรงกว่ากิ่งจริงนะเป็นความสุขที่ได้ช่วยลู กสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโต

ขอบคุณที่มา…

d e e d a yf a s h i o n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *