ปีใหม่แล้ว ทำแบบนี้ ไว้ที่บ้าน เป็นสิริมงคล เรียกทรัพย์

ปีใหม่แล้ว ทำแบบนี้ ไว้ที่บ้าน เป็นสิริมงคล เรียกทรัพย์

•พระสังกัจจายน์•

ถือเป็นเทพแห่งโชคลาภ โดยเชื่อกันว่า พระสังกัจจายน์เป็นพระพุทธสาวกองค์หนึ่งที่มีความรู้ ความสามารถ

และมีชื่อเสียงโด่งดังในพุทธศาสนาฝ่ายมหาย าน ถ้าหากใครบูชาพระสังกัจจายน์ที่บ้าน จะช่วยเ รื่ อ งการงาน

การเ งิ น ความมั่งคั่ง และความสำเร็จหลักการตั้ง : วางพระสังกัจจายน์ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัด เช่น ห้องรับแขก

ห้องทำงาน หรือใกล้ประตูบ้าน และจัดให้หันหน้าออกเพื่อต้อนรับสิ่งดี ๆ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการวาง

ในจุดไม่เป็นมงคล เช่น ห้องน้ำหรือใต้บันได

•น้ำเต้า•

เป็นอีกหนึ่งของมงคลตามวัฒนธรรมจีนที่มีมาตั้งแต่โบราณ บ้างก็เชื่อว่าเป็นภาชนะบรรจุน้ำทิพย์

บ้างก็เชื่อว่าเป็นภาชนะเก็บย าสมุนไพร ฉะนั้นจึงทำให้มีความศรัทธาสืบต่อกันมาว่า น้ำเต้าช่วยรั กษ าสุขภาพ

และบรรเทาอาการเจ็ บป่ ว ยได้ ยิ่งไปกว่านั้นทางหลักฮวงจุ้ยยังเชื่ออีกว่า น้ำเต้าสามารถดูดพลังงานที่ดีเข้าไปเก็บกักไว้

จนทำให้คนในบ้านมีความสุข รวมถึงสามารถดูดพลังงานที่ไม่ดีเข้าไป จนช่วยให้คนในบ้านปลอดภัยจากอันตรายได้เช่นกัน

หลักการตั้ง : ให้แขวนน้ำเต้าไว้บริเวณหน้าบ้าน หรือไม่ก็บริเวณกำแพงบ้านฝั่งที่ติดกับวัด สุสาน หรือโรงพย าบาล

นอกจากนี้หลายคนยังนิยมนำน้ำเต้าไปแขวนไว้ในห้องนอนคนป่ ว ยเพื่อช่วยให้อาการบาดเจ็ บทุเลาลง รวมถึงยังนิยม

แขวนไว้ที่หัวเตียงของคู่สามี-ภรรย าที่ไม่ค่อยจะลงรอยกัน ก็จะช่วยสานความสัมพันธ์ให้หวานชื่นขึ้นด้วย

•กิเลน•

กิเลนสามารถดูดซับพลังงานดี แบ่งแยกความดีและความชั่ ว แถมยังซื่อสัตย์กับเจ้าของด้วย จึงถือเป็นวัตถุมงคล

ที่ช่วยคุ้มครองคนในบ้านจากความชั่ วร้ า ย ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรือง และช่วยรั กษ าสุขภาพให้แข็งแรงได้

นอกจากนี้กิเลนหลายตัวยังมีสมบัติอยู่ที่อุ้งเท้าและเหรียญอยู่ที่ปาก จึงเชื่อกันว่าช่วยนำความมั่งคั่งร่ำร ว ยมาสู่ผู้คน

ในบ้านได้อีกต่างหากหลักการตั้ง : ตำแหน่งการวางกิเลนที่เหมาะสมคือ บริเวณห้องทำงาน ห้องนั่งเล่น

หรือใกล้ประตูบ้าน โดยให้หันหน้าเข้าหาบริเวณที่มีคนอยู่เป็นประจำ และอย่าวางไว้ในห้องนอน ห้องครัว หรือห้องน้ำเด็ ดขา ด

•ฮก ลก ซิ่ว•

เป็นวัตถุมงคลที่สื่อถึงความสำเร็จ ความมั่งคั่ง และอายุยืน ว่ากันว่าถ้าหากใครบูชาไว้ จะช่วยให้เจริญรุ่งเรือง มีความสุข

และสุขภาพดี ซึ่งเทพทั้ง 3 องค์จะถือเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ดั งนั้ นจึงต้องบูชาให้ครบ ห้ามเลือกบูชา องค์ใดองค์หนึ่ง

หลักการตั้ง : วางทั้ง 3 องค์เรียงข้างกัน เริ่มด้วยซิ่วอยู่ทางซ้าย ลกอยู่ตรงกลาง และฮกอยู่ทางขวา เนื่องจากสมัยก่อน

ตัวอักษรจีนเขียนจากขวาไปซ้ายนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้จีนเปลี่ยนมาอ่ า นจากซ้ายไปขวาแล้ว ก็อาจจะวางเรียงสลับ

ตามแบบสมัยใหม่ได้ ส่วนตำแหน่งที่เหมาะจะตั้ง ฮก ลก ซิ่ว คือ บริเวณทิศตะวันออกของห้องนั่งเล่นหรือห้องกินข้าว

โดยให้วางสูงเหนือจากพื้นประมาณ 5 ฟุต และหันหน้าเข้าในบ้าน ห้ามหันออกประตูหรือหน้าต่าง และห้ามหันไปหน้า

ห้องน้ำหรือจุดอัปมงคล เช่น มุมที่มีกองขยะ

•ปี่เซียะ•

ปี่เซียะกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ร่ำรว ย เนื่องจากผู้คนเชื่อกันว่าเป็นการ “ดูดทรัพย์เข้า กักทรัพย์ออก”

หากบูชาไว้จะช่วยให้เ งิ นทองไหลมาเทมา เก็บทรัพย์สมบัติไม่ให้รั่วไหล ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และดึงดูดโชคลาภ

เข้ามาในชีวิตนั่นเองหลักการตั้ง : ตำแหน่งการวางปี่เซียะควรตั้งให้เห็นชัด ไม่อยู่ต่ำเกินไป ไม่อยู่สูงกว่าพระ

และไม่อยู่รวมกับของมงคลอื่น ซึ่งเราสามารถตั้งได้ทั้งบนตู้เซฟ โต๊ะทำงาน ห้องรับแขก และใกล้ประตูบ้าน

โดยให้หันหน้าเข้าหาประตู ที่สำคัญควรตั้งคู่กัน ให้ตัวเมียอยู่ด้านขวา (ตัวที่ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า) ตัวผู้อยู่ด้านซ้าย

(ตัวที่ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า) และมีน้ำเปล่าวางไว้ 1 แก้ว ส่วนทิศที่เหมาะสมที่สุด คือ ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ

•เป็น ความเชื่อส่วนบุคคลโป รดใช้ วิจารณญาณใน การอ่ าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *