จงให้ 9 ข้อนี้นำทาง นี้ หากวันไหนที่ คุณ…ท้อ

จงให้ 9 ข้อนี้นำทาง นี้ หากวันไหนที่ คุณ…ท้อ

1 จำไว้เสมอว่าสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่จุดหมายสุดท้าย ของชีวิคุณ สิ่งที่ดีที่สุด มันยังมา

ไม่ถึงต่างหาก คุณจึงไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ที่เดิมไปตลอดและเมื่อทุกอย่ างไม่เป็นไปตามใจหวัง

สิ่งที่ดี ที่สุดคือการก้าวต่อไป เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตัวเอง ก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ ที่ดีกว่าเดิม

2 พย าย ามมองหาสิ่งดี ๆ ในแต่ละวันให้ได้ แม้ว่ามันจะย ากแต่ก็ไม่มีทางที่ทุกวัน

จะสวยงามตามที่คุณวางแผนไว้ วันใดเจอเรื่องท้าทาย จงใช้มันให้นำเราไปในทางที่ดีขึ้น

3 การคิดมาก มันเป็นเหตุให้ อารมณ์เสี ย จงหายใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยวางเรื่องราวร้า ย ๆ

ไปซะทิ้งไปบ้าง บางครั้งเราก็ชอบสร้างปัญหาที่ไม่มีจริง ขึ้นมาให้ปว ดหัว เราจงมีสติตระหนัก

รู้ความคิดตัวเอง และอย่ าปล่อยให้มันควบคุม เรามากเกินไป

4 ยิ่งฉันอายุมากขึ้น ฉันก็ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่า เราทุกคน ต่างก็ไม่รู้ว่าตนเอง

กำลังทำอะไรเราก็แค่แกล้ งทำเป็นรู้เท่าแค่นั้น แล้วเมื่อไหร่ที่คุณเครี ย ดกับชีวิตมากๆ

จำไว้ว่าเราทุกคน ก็ต้องดิ้ นรนเหมือนกันหมด ไม่มีใครรู้มากกว่าใครถ้าหลาย ๆ อย่ าง

ผิ ดพลาด ให้คิดซะว่าคุณไม่ได้มีตัวคนเดียวเราทุกคนต่าง ก็อยู่บนเรือลำเดียวกัน

5 ชีวิตที่สวยงามไม่จำเป็นเลยที่ต้องเพอร์เฟกต์ไปซะหมด แม้อะไร ๆ จะผิ ดพลาดไปบ้าง แต่ขอให้คุณ

ตระหนักถึง สิ่งที่มีค่าเอ าไว้ถ้าคุณยังมีลมหายใจ มีครอบครัวอันน่ารัก มีเพื่อนที่รักคุณ

มีอาหารอร่อย ๆ มีหลังคาคอยกำบังฝน เท่านี้คุณก็มีพอ มากกว่าใครหลายคนบนโลกแล้ว

6 บางทีสิ่งร้า ย ๆ ที่เกิดขึ้นอาจเป็นตัวนำทางเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด จงมองให้เห็นถึงความงดงาม

ในช่วงเวลาอันเ ล วร้า ย จงรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ ใช้ประสบการณ์ที่ไม่ดี เป็นตัวช่วยให้คุณเติบโต

เปิดรับมุมมองใหม่เข้ามา

7 ไม่ว่าตอนนี้ เราจะรู้สึกแบบไหน ยังไงก็อย่ าเพิ่งยอมแพ้ อย่ าปล่อยให้ชีวิตทำร้า ยคุณนานไป

การพย าย ามรักษาวิธีคิดที่ดีและเปลี่ยนวันร้า ย ๆ ให้กลายเป็นวันดีๆ ให้เป็นความเข้มแข็ ง มันจะทำ

ให้คุณสามา รถ ก้าวไปข้างหน้าพร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

8 ในตอนมีความสุข จงกล่ าวขอบคุณ พอถึงย ามทุ กข์ จงกล่ า วขอบคุณและก้าวต่อไป โลกของเรา

ล้วนมีสิ่งตรงข้ามกันไว้เสมอนะ ถ้าไม่มีความมืด ก็ไม่มีแสงสว่างชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ดีอย่างเดียว

แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วให้คุณกล่ าว “ขอบคุณ” มันซะ แล้วพลิ กวิก ฤ ต นั้นให้เป็น โอกาสในการเดิน

ไปข้าง อย่างมั่นคง

9 หนึ่งการตัดสินใจนั้น สาม ารถพลิกผันทั้งชีวิตได้ ถ้าคุณไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่ ก็ให้คิดเสี ยว่า

“คุณสาม ารถเปลี่ยนแปลง มันได้เสมอทุกเวลา” อันที่จริงๆ แล้วคุณมีทั้งอิท ธิพ ล

ความสาม ารถในการควบคุม ให้ชีวิตเป็นดั่งฝันได้คุณสามา รถเ อาชนะมันได้ด้วย

วิธีคิดด้วยมุมมอง และทัศนคติเชิงบวกที่มี

ขอบคุณที่มา…

s a n – s a b a i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *