เกิ ด 4 วันนี้ มีเกณฑ์ โชคเข้ามา ทุกทิศทุกทาง

เกิ ด 4 วันนี้ มีเกณฑ์ โชคเข้ามา ทุกทิศทุกทาง

ผู้ที่ดวงดีเกิ ดวันศุกร์

สำหรับใครที่เ กิดในวันศุกร์บอกต ามตรงเลยวาด วงดาวกำลังเกิ ดการ

เคลื่อนย้ ายจะมีคนที่คอยช่วยเหลือในช่วงนี้ คนที่เกิ ดในวันศุกร์

มักจะได้ดีและสุขสบ ายในภายภาคหน้า เรียกได้ว่ายิ่งแก่ยิ่งร ว ย

ถึงแม้ว่าจะเหนื่ อ ยและลำบ ากมากกว่าคนรอบกายก็ ต า ม

ยิ่งในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นช่วงสัปดาห์ทองทำอะไรก็จะดีจะประสบ

ความสำเร็จไปหมดดว งของคุณจะเริ่มดีขึ้นเรื่อย ดีไปถึงปี กลางปี

กันเลยทีเดียว และจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ

ผู้ที่ดวงดีเกิ ดวันพฤหัส

ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณรู้สึกท้อ อาจเป็นกังกลในเรื่องของการ งิ นที่กำลัง

อยู่ในช่วงที่มีปั ญห าอยู่มีเรื่องหลายๆอย่ างเข้ามาพร้อมๆกัน จะเห็นได้

ชัดเลยว่า ในช่วงเวลาที่คุณลำบ ากมักจะไม่ค่อยมีใครยื่นมือเข้ามาช่วง

สักเท่าไหร่คุณต้องทำหลายๆอย่ างด้วยตัวเองตลอดมา ต้องแก้ไข

ต้องสร้างต้องขยันหาด้วยตัวเองทุกครั้ง นั่นเป็นเพราะก ร ร มเก่าที่

คุณสร้างมาแต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะค่อยๆหายไปทีละนิด จะเด่นชัดว่าช่วง

ปลายเดือนนี้ทุกอย่ างที่ไม่ดีจะหมดไป หายไปกับสายลมสายน้ำ

แต่จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาทดแทนสิ่งเหล่านั้น

ผู้ที่ดวงดีเกิ ดวันพุธ

สำหรับคนที่เกิ ดในวันพุธ ช่วงนี้มีโอกาสเกิ ดการเปลี่ยนแปลงในด้าน

ต่างๆ และจะเริ่มดีขึ้นในทุกวัน สิ่งที่กำลังทำอยู่จะประสบความสำเร็จ

และโดดเด่นเป็นพิเศษสิ่งไหนที่ตั้งใจเอาไว้จะประสบความสำเร็จแต่บ างครั้ง

อาจจะล่าช้ากว่ากำหนด ที่คิดเอาไว้สักเล็กน้อย ช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เดินทางไกล

จะพบเจอกับ Connection ดีที่จะทำให้คุณและครอบครัวมีอยู่มีกินอย่ างสุข

สบ ายช่วงนี้ให้ระมัดร ะวั งในเรื่องของภูมิแพ้ แพ้อาหาร แพ้อากาศ

สำหรับในเรื่องของการงานก็จะต้องระมัดร ะวั งด้วยเช่นกัน เพื่อนบ างคนอาจจะ

เข้ามาหาผลประโยชน์กับตัวคุณก็ได้

ผู้ที่ดวงดีเกิ ดวันอังค าร

สำหรับคนเกิ ดวันอังค ารโดยพื้นด วงแล้วคุณเป็นผู้ที่มีบุญบ ารมีสูงส่ง

แต่ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาด วงชะตาและหลายสิ่งหลายอย่ าง เข้ามาบดบังด วง

ของคุณบ างอย่ างเป็นผลมาจาก การกระทำที่ไม่ดี หากเลิกหรือแก้ไขได้

แล้วด ว งชะตาจะพลิ กกลับจากร้ า ยกลายเป็นดี

ขอบคุณที่มา…

p o o b p u b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *