พระท่านกล่าวไว้ อ่าน 9 ข้อนี้ ทำให้มีสติ ทุกอย่างราบรื่น

พระท่านกล่าวไว้ อ่าน 9 ข้อนี้ ทำให้มีสติ ทุกอย่างราบรื่น

วันนี้เรามีบทความดีๆ มาฝากเพื่อนๆ ดังคำที่พระท่านในหลายแห่งเคยบอกว่าไว้ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการ

สุขกายสบายใจ ทุกอย่างราบรื่น ไม่มีแรงกดดันใดใด วันนี้แอดมินได้ไปขอพรพระท่านจากวัดแห่งห นึ่งใน ไต้ห วัน

พระอาจารย์ ก็เลยให้พรมา 9 ข้อ เพื่อทำให้เรามีโ ชคในชีวิต ดังนี้

1.ของที่สูญเสียไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปแย่งคืนมา

พระอาจารย์ตรัสว่า: ที่จริงสิ่งของที่สูญหายไปนั้น เดิมทีมันก็ไม่ ใช่ของของคุณ ไม่จำเป็นต้องไปอาลัย ยิ่ งไปกว่านั้นไม่จำเป็น

ต้องพยายามไขว่คว้าเอามันกลับคืนมาหรอก

2.หากรู้สึกชีวิตเหนื่อຍ แล้วจะผ่อนคลายยังไงดี?

พระอาจารย์ตรัสว่า: เมื่อชีวิตเริ่มเหนื่อຍ ครึ่งหนึ่งของชีวิตก็ เพื่อมีชีวิตอยู่รอด อีกครึ่งหนึ่ง ก็เพื่อความปรารถนาและการเปรียบเทียบ

3.เมื่อวานกับวันนี้ เราควรจะฉวยโอกาสเวลาไว้อย่างไร

พระอาจารย์ตรัสว่า: อย่าให้อะไรที่เกิดขึ้นเมื่อวานมาส่งผลกระทบต่อวันนี้ของเรา

4.คุณควรปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น อย่างไร

พระอาจารย์ตรัสว่า: ดีกับตนเองหน่อย เพราะชีวิตบนโลกนี้สั้นนัก ดีกับคนรอบข้างหน่อย หากมีชาติ หน้า เราอาจไม่ได้ พบกันอีกแล้ว

5.คุณควรจะมีมารยาทอย่างเป็นธรรมชาติ

พระอาจารย์ตรัสว่า: “การขอโทษ ขออภัย” เป็นความจริงใจชนิดหนึ่ง “ไม่เป็นไร” คือลักษณะความประพฤติตัว หากคุณให้ความจริงใจ

แต่ไม่ได้รับความประพฤติตอบ ถ้าเ ช่นนั้นก็ได้แต่บอกว่า ฝ่ายตรงข้ามแสดงความเขลาและความห ยาบคาย

6.อะไรคือความสุขที่สมดุลและความเศร้า?

พระอาจารย์ตรัสว่า: คนเรามีหัวใจดวงเดียว แต่ในหัวใจมี 2 ห้อง ห้องหนึ่งมีความสุขอาศัยอยู่ อีกห้องหนึ่งมีความเศร้าอาศัยอยู่

อย่าหัวเราะเสียง ดังไป เพราะจะได้ไม่ไปรบกว นห้องที่ความเศร้าอาศัยอยู่

7. ทำอย่างไรจึงจะเรียกว่า เป็นคนตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์

พระอาจารย์ตรัสว่า: ขอเพียงแค่เท้าของคุณยังอยู่บนดิน ก็อย่ามองข้ามความดีของตน เอง ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ก็ อย่าโอ้อวดความดีจนลืมตัว

8.มีคนกล่าวไว้ว่า กาลเวลาจะเป็นตั วทำให้ความรักลดน้อยลง คุณคิดอย่างไร?

พระอาจารย์ตรัสว่า: ความรักทำให้คนลืมเวลา และเวลาเองก็ทำ ให้คนลืมความรักได้

9.หากคนรักกันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้จะทำอย่างไร?

พระอาจารย์ตรัสว่า: หากอยู่ร่วมกันไม่ได้ ก็ไม่ต้องอยู่ เพราะชีวิตคนคนหนึ่งก็ไม่ได้ ยาวมากมายอะไร ขอให้ฉวยโอกาสใช้เวลาแต่ละวันให้ดี

คุ้มค่าที่สุด เพราะการที่คนคนหนึ่งจะพบคนที่รักนั้นไม่ง่ายเลย

นี่คือคำขออวยพรของพระอาจารย์ ขอให้โชคดี ราบรื่นติดต่อกัน ลาภลอยมาเทมา!

เรื่องหัวใจก็ราบรื่น ความฝันเป็นจริง สิ่งที่คิดก็เป็นจริง! ความรักราบรื่น พบรักแท้ จับมือกันจนแก่เฒ่า ทุกอย่างกลายเป็นมงคล ร้อยพันหมื่นเรื่องจะราบรื่น!

ใครขอก็จะได้รับพร สมความปรารถนา ความฝันเป็นจริง ความคิดเป็นจริง มีแต่ฤกษ์งามยามดี มีความสุขและมีสุขภาพดี

ขอให้เป็นไปตามพรหมลิขิต มีความชื่นชมยินดีและสันติสุข

•เป็นความเชื่อส่วนบุค คลโปรดใช้วิจารณ ญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

17 t r a v e l / L I E K R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *