กล้วยน้ำว้า กินให้ถูก มี ประ โ ย ช น์ มาก

กล้วยน้ำว้า กินให้ถูก มี ประ โ ย ช น์ มาก

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการกิน กล้วยน้ำว้า ที่ถูกต้อง และให้ประโยชน์มากจริงๆ ถึงจะเป็นผลไม้ ที่ไม่น่าจะให้wลังงานได้เยอะ

แต่เชื่อหรือไม่ว่า กล้วยเป็นแหล่งwลังงานสำรองชั้นดี ในกล้วย 1 ผล สามารถให้wลังงานได้ร่วม 100 แคลอรี่ มีน้ำตาลธรรมชาติอยู่ 3 ชนิด

ทั้ง ซูโครส ฟรุคโทส และกลูโครส รวมไปถึงเส้นใยและกาก อ า ห า ร และอุดมด้วย วิ ต า มิ น บี 6 ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทาน

แถมแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมและโพแทสเซียม ที่ช่วยป้องกัน โ ร ค ความดันอีก ในบรรดากล้วยทั้งหมด กล้วยน้ำว้าให้แคลเซียมสูงสุด

นอกจากนั้นก็ยังมี วิ ต า มิ น บี 1 บี 2 ซี และไนอะซิน (บี 6) ในปริมาณที่เท่า ๆ กัน แต่ที่ทำให้กล้วยน้ำว้า

มีคุณค่า ส า ร อ า ห า ร ที่พิ เ ศษกว่ากล้วยชนิดอื่น นั่นก็คือ โ ป ร ตีน ที่อยู่ในกล้วยน้ำว้า มี ก ร ด อะมิโน อาร์จินิน และฮีสติดิน

ซึ่งมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารก ถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตอนเด็ก ๆ ผู้ใหญ่ถึงให้เรากินกล้วยบด เพราะอุดมด้วย ส า ร อ า ห า ร

และ วิ ต า มิ น ที่จำเป็นต่อร่างกายเรานั่นเอง ตั้งแต่เกิดแม่ก็ป้อนกล้วยน้ำว้าให้กิน แต่น้อยคนจะรู้ว่ามีคุณค่าทาง โ ภ ช น า ก า ร

และคุณ ป ร ะ โ ย ช น์ หลากหลายล้ น หลาม

วิ ธี เลื อกก ล้วยแ ละเ ก็บกล้วย

อ ย่ า งแรกเลยนั้นให้เลือกซื้อกล้วยที่แก่ วิ ธี การสังเกต ก็คือ ผลของกล้วยจะกลม หากไปเจอผลของกล้วยที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมอยู่นั่น

แสดงว่ากล้วยยังอ่อนอยู่ และให้เลือกกล้วยที่มี 14-15 ลูกต่อหวี เพราะว่าจะอยู่บริเวณของกลางเครือ และจะมี วิ ต า มิ น ส า ร อ า ห า ร

ต่างๆที่มากที่สุด ซึ่งดีต่อสุ ข ภ า พของเรา กล้วยที่มีสีเขียว จากนั้นให้ดึงกล้วยออกมาจากหวีให้หมดแล้ววางเอาไว้ 1-2 วัน กล้วยจะเริ่มสุก

ให้เก็บใส่ไว้ในตู้เย็นโดยใส่ถุง เพื่อที่จะไม่ให้กล้วยเสียได้ง่ายๆ

วิ ธี การกิ นกล้วยแบบถู ก วิ ธี นั้นจะต้องกิ นจากบนลงล่า งของ ผล กล้วย

••ในคำแรกนั้นจะออกฝาดนิดๆ มาถึงโคนก็จะออกเป็นรสชาติหวาน

••นำกล้วยไปโดนความร้อนเช่น นำไปนึ่ง หรือต้ม จะให้ปริมาณของแคลเซียมสูงกว่าปกติ

ป ร ะ โ ย ช น์ ที่จะได้รั บจากกล้ว ยน้ำ ว้า

••กินแล้วจะทำให้นอนหลับได้อ ย่ า งสบาย เพราะจะมีสา รชนิดห นึ่ งที่เมื่อเรากินกล้วยเข้าไปแล้ว

จะทำให้เรามีความสุขแล้วนอนหลับได้อ ย่ า งสบายมากขึ้น

••แก้ท้องผูก และช่วยแก้อาการท้ อง เสี ยได้ ใครที่ท้อง เสียให้กินกล้วยดิบ

จะเป็นตั วช่ ว ยที่จะบรรเทา อ าก าร ให้เบาลง

••กินบ่อยๆอ ย่ า งเป็นประจำ จะมีส่วน ช่ว ยในเรื่องของผิวพรรณ

••แก้ โ ล หิ ต จ า ง เมื่อกินกล้วยน้ำว้าสุกจะให้ธาตุเหล็กสูง และจะช่วยก ร ะ ตุ้ น การส ร้างฮี โ ม โกล บิน

ช่วยแก้ปัญหาโ ล หิ ต จ างได้เป็นอ ย่ างดี

••ช่วยแก้อาการเจ็บคอ รับประทานวันละ 5 – 6 ผล จะช่วยให้อาการคะคายเคืองลดน้อยลง

••ช่วยระงับกลิ่นปากได้ วิ ธี การก็คือ รับประทานกล้วยน้ำว้าหลังตื่นนอนทันที แล้วค่อยแปรงฟัน

จะช่วยลดกลิ่นปากได้มาก

••สามารถ รั ก ษ า โ ร ค กระเwาะ เพราะในกล้วยน้ำว้ามี ส า ร แทนนินอยู่มาก

จึงสามารถช่วยรักษาอาการท้องเสียแบบไม่รุนแรงได้

เกร็ดความรู้ นอกจากนี้ กล้วยน้ำว้า ยังมีแคลเซียมสูงและดูดซึมได้เร็ว 5-6 เท่า เมื่อถูกความร้อนโ ดยเฉพาะ กล้วยบวชชีและกล้วยปิ้ง

ขอบคุณมที่มา…

1 0 8 a r c h e ep p a r u a y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *